top_pl

Bitrix24Care

Konfigurowanie ulubionych kalendarzy

W Bitrix24 można dodać do listy Kalendarze kalendarz innego użytkownika lub kalendarz grupy roboczej. Umożliwi to jednoczesne przeglądanie wielu wydarzeń w kalendarzu w sekcji Mój kalendarz, bez potrzeby przechodzenia do kalendarza użytkownika lub grupy.

W tym celu:

  • Na stronie Mój kalendarz kliknij kartę Kalendarze:
  • Otwórz menu Dodaj i przejdź do obszaru Kalendarze użytkownika:
  • Dodaj użytkowników i wybierz kalendarze użytkowników, które chcesz wyświetlać w swoim kalendarzu Bitrix24:
Pamiętaj, że Ulubione kalendarze (podłączone kalendarze użytkowników lub grup roboczych) umożliwiają tylko wyświetlanie wydarzeń z podłączonych kalendarzy, nie można edytować ani dodawać nowych wydarzeń.

Otwórz opcje kalendarza podłączonego użytkownika i kliknij pozycję Otwórz kalendarz, aby przejść do strony kalendarza użytkownika:

Zostanie wyświetlona strona profilu użytkownika z kalendarzem.

W ten sam sposób można dodać kalendarze grup roboczych:

Edycja kalendarza użytkownika

Aby móc edytować kalendarz innego użytkownika, upewnij się, że ów użytkownik odpowiednio skonfigurował uprawnienia dostępu. Aby skonfigurować uprawnienia dostępu do swojego kalendarza:

Otwórz Kalendarze, przejdź do menu opcji kalendarza i kliknij polecenie Edytuj:

Na stronie Edycja kalendarza kliknij pozycję Uprawnienia dostępu, dodaj użytkowników i określ ich poziom dostępu:

W przypadku, gdy nie widać karty Dodawanie wydarzenia w kalendarzu innego użytkownika:


To pomogło
Dzięki :)
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane
Komentarz