top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Zależności zadań

Zależności zadań to relacje między zadaniami, które określają kolejność wykonywania działań, innymi słowy decydują, które zadania są podstawowe, a które zależne.
Zależność zadania można ustawić w formularzu szczegółów zadania lub po prostu przeciągnąć i upuścić linię zależności między zadaniami w widoku zadań Wykres Gantta.

Obsługiwane są cztery najpopularniejsze typy zależności:

1. Zakończ, aby rozpocząć (ZR) — np. załaduj samochód, zanim pojedziesz na wycieczkę

2. Rozpocznij, aby rozpocząć (RR) — np. wykop trzeba rozpocząć przed rozpoczęciem układania rur

3. Zakończ, aby zakończyć (ZZ) — np. układanie nawierzchni drogi musi zostać zakończone, zanim będzie można zakończyć malowanie linii

4. Rozpocznij, aby zakończyć (RZ) — np. zanim opiekunka będzie mogła zakończyć pracę i wyjść, rodzice muszą wrócić i znowu zaopiekować się dziećmi.

Jeśli chcesz korzystać z zależności, musisz ustawić daty rozpoczęcia i/lub zakończenia zadań, w przeciwnym razie Bitrix24 nie pozwoli je utworzyć.

Jak to działa:

Zidentyfikuj zadanie, w przypadku którego przesunięcie terminów wpłynie na wykonanie innych zadań. Ustaw między nimi zależności. Gdy przesuniesz termin zadania głównego, terminy zadań zależnych zostaną przesunięte automatycznie.


Jak ustawić zależności zadań?

Jeśli wskażesz myszą blok zadań na wykresie Gantta, zauważysz 2 koła po każdej stronie zadania — aby ustawić zależności, kliknij koło startu lub końca jednego z zadań i przeciągnij jego (aby pojawiła się linia kropkowana) do daty rozpoczęcia lub zakończenia innego zadania.

Innymi słowy zadanie, od którego przeciągasz linię, jest definiowane jako zadanie podstawowe (główne), a zadanie, do którego linia jest przeciągana, staje się zadaniem zależnym. Jeśli przesuniesz daty zadania głównego, daty zadania zależnego zostaną automatycznie przesunięte. Jeśli jednak zmienisz daty zadania zależnego, nie wpłynie to na daty zadania głównego.

Jedno zadanie można połączyć z kilkoma innymi zadaniami. System tekże sprawdza, czy nowe połączenie wpływa na istniejące zależności. Jeśli logika nowych połączeń powoduje konflikt z istniejącymi zależnościami, połączenie nie zostanie utworzone.

Aby usunąć istniejącą zależność, umieść wskaźnik myszy na połączeniu zależności i kliknij polecenie Usuń:

Darmowy plan Bitrix24 pozwala na utworzenie maksymalnie 5 zależności między zadaniami. Zaawansowane zadania są dostępne w płatnych planach Bitrix24.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane