top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Pola niestandardowe dla zadań

Subskrybenci planów Bitrix24 Standard lub Professional mogą dodawać pola spersonalizowane do zadań.

Ważne: powinieneś posiadać dostęp administracyjny do konta Bitrix24 (być jednym z administratorów kont), aby uzyskać dostęp do tej opcji.

Kliknij Nowe zadanie> Więcej> Pola spersonalizowane> Dodaj pole.

Zadania mają następujące typy pól spersonalizowanych:


  • Tekst - umożliwia użytkownikowi wpisanie niewielkiej ilości tekstu w polu zadania.
  • Liczba - pozwala użytkownikowi dodawać liczby (np. ilość, cena, koszt itp.) do pola zadania.
  • Data/Czas - wybierz datę i czas dla pola zadania (np. data, kiedy produkt jest gotowy do dostawy, data powiązanego wydarzenia itp.)
  • Prawda/Fałsz - pozwala na wybór dwóch możliwych wartości - tak i nie (np. brak lub istnienie jakiegokolwiek warunku, obiektu itp.)

Nowe pola spersonalizowane mogą być oznaczone jako Wymagane lub Wiele.

Wymagane pola będą oznaczone czerwonym znakiem * w formularzu zadania, co oznacza, że użytkownicy nie będą mogli zapisać zadania zanim nie wypełnią tych pól. Pola spersonalizowane z wieloma opcjami będą wyświetlane z opcją Dodawanie, która umożliwia dodawanie wielu wartości do tego samego pola.

Dodane pola spersonalizowane będą dostępne dla użytkowników twojego konta Bitrix24. Ważne: jeśli zapisałeś Wymagane pole spersonalizowane - użytkownicy twojego konta nie będą mogli tworzyć nowych zadań bez wypełniania tego pola w zadaniach.

Obok nowego pola spersonalizowanego znajdziesz ikonę ustawienia w postaci koła zębatego, w której dostępne są 2 opcje:

  • Ustaw pole dla wszystkich użytkowników: możesz udostępnić nowo utworzony zestaw pól zadań wszystkim pracownikom. Ważne: jeśli inni użytkownicy mają skonfigurowany własny formularz zadania - czynność ta spowoduje usunięcie ich ustawień i zastosuje twoje ustawienia dla wszystkich.
  • Włącz przeciąganie pól, aby przeciągać i zmieniać kolejność nowych pól spersonalizowanych.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane