top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Czat grupy roboczej

Każda grupa robocza ma zestaw funkcji, które można włączyć lub wyłączyć. Jedną z takich funkcji jest Czat grupy roboczej.

Aby włączyć (wyłączyć) opcję czatu grupy, przejdź do obszaru Działania> Edytuj grupę roboczą:

Następnie kliknij pozycję Więcej i zaznacz opcję Czat w sekcji Właściwości:

Opcja czatu jest wyświetlana w górnym panelu grupy roboczej. Można również uzyskać dostęp do tego czatu za pomocą specjalnej ikony czatu znajdującej się w obszarze po prawej stronie:

Czat grupy roboczej to czat prywatny uczestników grupy roboczej (wszyscy uczestnicy grupy są automatycznie dodawani do czatu):

Nie można dodawać nowych użytkowników do czatu grupy roboczej, jednak można dodać ich do grupy roboczej.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane