top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Edycja skonfigurowanego przepływu pracy

Po skonfigurowaniu przepływu pracy na Tablicy nadal można edytować następujące parametry:

  • konfigurować użytkowników, którzy uczestniczą w przepływach pracy (np. użytkowników zatwierdzających wnioski o urlop)
  • zmieniać uprawnienia dostępu do przepływu pracy
  • edytować warunki przepływu pracy

Opcje konfiguracji przepływu pracy można znaleźć w obszarze Przepływy pracy > Workflowy na Tablicy aktywności:

Konfigurowanie użytkowników uczestniczących w przepływie pracy

Otwórz przepływ pracy, przejdź do obszaru Działania > Konfiguruj workflow:

Otwórz opcje przepływu pracy i wybierz opcję Stałe:

Wybierz użytkowników zaangażowanych w kroki zatwierdzania wykonywania przepływu pracy:

Uprawnienia dostępu do przepływu pracy

Otwórz obszar Przepływy pracy > Workflowy na Tablicy aktywności — otwórz przepływ pracy, który chcesz edytować, przejdź do obszaru Działania > Zmień preferencje workflow:

Przejdź do sekcji Dostęp — tutaj można dodać lub usunąć użytkowników i wybrać dla nich poziom dostępu:

Edycja przepływu pracy

Jeśli chcesz dostosować przepływ pracy, dostępny jest edytor wizualny przepływu pracy Tablicy. Otwórz Przepływy pracy > Workflowy na Tablicy aktywności — otwórz przepływ pracy, który chcesz edytować, przejdź do obszaru Działania > Konfiguruj workflow, otwórz menu działań przepływu pracy i wybierz polecenie Edytuj:

Tutaj możesz edytować szablon procesu biznesowego (przepływu pracy):

Przeczytaj więcej o edytorze wizualnym procesów biznesowych tutaj.

Należy pamiętać, że wszystkich konsultacji i pomocy w konfiguracji procesów biznesowych udzielają wyłącznie lokalni partnerzy Bitrix24.
To pomogło
Dzięki :)
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane
Komentarz