top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Wsparcie techniczne Bitrix24 On-premise

Administratorzy wersji Bitrix24 On-Premise z aktywną licencją mogą wysyłać zapytanie do specjalistów pomocy technicznej i otrzymywać porady ekspertów bezpośrednio ze swojego portalu.

Komunikacja z pomocą techniczną Bitrix24 odbywa się w komunikatorze na specjalnym czacie.

Podłącz wsparcie Bitrix24 On-Premise

Aby czat pomocy technicznej pojawił się na portalu, otwórz Control Panel> Settings> System Settings> Module Settings> Bitrix24 Chat Bots i zaznacz opcję Support Bitrix24 on-premise editions.

Początkowo chatbot może nie mieć połączenia z serwerami Bitrix24, dlatego jest instalowany jako zwykły bot.

Następnie musisz aktywować chatbota Support for Bitrix24 On-Premise editions w oknie czatu:

Podczas aktywacji chatbota, dostępność serwerów jest sprawdzana z obu stron - zarówno z sieci klienta, jak i z serwera Bitrix24. Sprawdzamy również ważność licencji oraz prosimy o podanie ustawień kanałów otwartych. Jeśli wystąpią jakieś błędy, zostaną one wyświetlone na czacie podłączenia:

Po udanym podłączeniu komunikacja z pomocą techniczną odbywa się już na zwykłym czacie. Możesz znaleźć chatbota na liście kontaktów, używając wyszukiwania:

Uwaga: oficjalne wsparcie Bitrix24 ma nazwę i ikonę z napisem 24 w kolorze niebieskim. Pomoże Ci to odróżnić czat oficjalnego wsparcia Bitrix24 od innych, ponieważ wyszukiwanie może obejmować różnych użytkowników i czaty o podobnej nazwie.

Błędy połączenia

Błędy są najczęściej związane albo z nieprawidłowym adresem w ustawieniach modułu chatbotów Bitrix24, albo z konfiguracją i dostępem do Internetu serwera, na którym wdrożono Bitrix24 On-Pemise. Dlatego rozwiązanie tych problemów należy do administratora systemu w organizacji.
 • Podano nieprawidłowy publiczny adres witryny - oznacza to, że w polu Publiczny adres serwisu znajduje się adres bez protokołu https:// lub adres nieistniejący.
 • Adres witryny publicznej wskazuje hosta lokalnego - pole Adres witryny publicznej zawiera adres prywatny, do którego nie można uzyskać dostępu z internetu. Aby chatbot Bitrix24 Support On-Premise działał, portal musi być dostępny z zewnątrz.
 • Błąd połączenia sieciowego jest bardzo zróżnicowany. Сzęsto błąd polega na tym, że nie jest dostępny zarówno serwer Bitrix24, jak i sam sprawdzany portal. Ten błąd obejmuje również duże limity czasu połączenia sieciowego i problemy z certyfikatem SSL portalu.
 • Licencja określonej witryny wygasła - Twoja licencja Bitrix24 wygasła. Wsparcie jest dostępne tylko dla portali z aktywną licencją.

Problemy, które pomaga rozwiązywać pomoc techniczna wersji Bitrix24 On-Premise

1. Problemy z instalacją i dostosowaniem

Pomoc techniczna zapewnia:

 • Konsultacje w zakresie instalacji produktu na serwerze (wersja demo, wersja komercyjna). Porady są objęte zakresem instrukcji instalacji.
 • Zalecenia dotyczące typowych problemów z instalacją.
 • Ogólne porady dotyczące wyboru oprogramowania serwera. Lista zaleceń znajduje się również w odpowiednich rozdziałach dokumentacji produktu.
 • W przypadku umieszczenia projektu na hostingu, przeniesienia projektu z serwera lokalnego na zdalny, udzielane są ogólne konsultacje w zakresie wykorzystania narzędzi do przygotowania kopii zapasowej projektu oraz wykorzystania standardowych (wbudowanych) skryptów i mechanizmów.

Pomoc techniczna nie obejmuje następujących problemów:

 • Instalacja oprogramowania na serwerze.
 • Przygotowanie i przesyłanie kopii zapasowych systemu na serwer.
 • Diagnostyka oprogramowania serwerowego na komputerze klienta lub serwerze.
 • Instalacja oprogramowania serwera na serwerze klienta lub komputerze.
2. Problemy z poprawą wydajności

Pomoc techniczna zapewnia:

 • Ogólne porady dotyczące wyboru oprogramowania serwerowego w celu poprawy wydajności projektów.
 • Zalecenia dotyczące konfiguracji parametrów poszczególnych programów.
 • Zalecenia dotyczące korzystania z wbudowanych mechanizmów buforowania i korzystania z innych mechanizmów w celu zmniejszenia obciążenia witryny.

Pomoc techniczna nie obejmuje następujących problemów:

 • Bezpośrednia konfiguracja oprogramowania na komputerach i serwerach użytkowników.
 • Diagnostyka i testowanie obciążenia projektów na serwerach klientów.
 • Optymalizacja kodu komponentów programu lub modułów oprogramowania.
3. Problemy z aktualizacją oprogramowania

Pomoc techniczna zapewnia:

 • Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z kluczem licencyjnym podczas aktualizacji produktu.
 • Pomoc w znalezieniu i naprawieniu problemów w przypadku nieprawidłowej instalacji aktualizacji.

Pomoc techniczna nie obejmuje następujących problemów:

 • Problemy z połączeniem z serwerem, problemy z zestawieniem połączenia przez proxy.
 • Konfiguracja serwera i oprogramowania serwera dla systemu aktualizacji.
4. Błędy oprogramowania

Pomoc techniczna zapewnia:

 • Rozwiązywanie błędów występujących podczas eksploatacji, awarii i przywracania projektu. Wsparcie zapewnia pomoc w znajdowaniu i usuwaniu przyczyn awarii.
 • Rozwiązanie błędów oprogramowania. Wykonywana jest diagnostyka w celu ustalenia faktu wystąpienia błędu w działaniu oprogramowania. Wykryty błąd, w zależności od jego złożoności, jest eliminowany podczas procesu diagnostyki lub w kolejnych aktualizacjach.

Pomoc techniczna nie obejmuje następujących problemów:

 • Błędy instalacji produktu. Wsparcie zapewnia tylko ogólne zalecenia zgodne z instrukcją instalacji produktu i dokumentacją produktu. Proponowane są znane metody rozwiązywania podobnych problemów.
 • Błędy bazy danych. Wsparcie zapewnia ogólne zalecenia i znane metody rozwiązywania problemów.
 • Problemy z konfiguracją serwera, które uniemożliwiają prawidłowe zainstalowanie aktualizacji. Wsparcie zapewnia ogólne zalecenia i znane metody rozwiązywania problemów. Aktualizacje nie są instalowane bezpośrednio.
 • Wyszukiwanie i eliminacja błędów w oprogramowaniu serwera.
5. Problemy dotyczące rozwoju oprogramowania

Pomoc techniczna zapewnia:

 • Rozwiązywanie ogólnych problemów dotyczących integracji oprogramowania z projektem witryny za pomocą przewodnika integracji produktu i dokumentacji produktu.
 • Porady dotyczące korzystania z modułów API produktu oprogramowania.
 • Zespół wsparcia technicznego przyjmuje prośby o opracowanie odpowiednich skryptów z ewentualnym późniejszym włączeniem do standardowej dostawy oprogramowania. Terminu nie określono.

Pomoc techniczna nie obejmuje następujących problemów:

 • Wyjaśnienie ogólnych zagadnień związanych z programowaniem.
 • Rozwiązywanie konkretnych problemów z zadaną logiką.
 • Diagnostyka rozwiązań programowych i utworzonych komponentów oprogramowania.
 • Rozwój niestandardowych komponentów.
 • Rozwój niestandardowych modułów produktu.
 • Dostosowywanie publicznych skryptów i składników oprogramowania.
 • Zmiana określonego kodu programu modułów lub komponentów w celu rozwiązania określonych problemów biznesowych. (Z wyjątkiem naprawiania błędów w produkcie).
 • Tworzenie skryptów do integracji z systemami płatności.
6. Teoretyczne zagadnienia dotyczące pracy z systemem

Pomoc techniczna zapewnia:

 • Opis funkcjonalności modułów produktu, jeśli w dokumentacji nie ma odpowiedniego opisu.
 • Wyjaśnienie kwestii związanych z licencjonowaniem oprogramowania.
 • Wyjaśnienie kwestii związanych z konfiguracją tworzenia wielu witryn w przypadku trudności podczas pracy z odpowiednią dokumentacją i podręcznikami.
 • Rozwiązywanie problemów z konfiguracją zabezpieczeń podczas korzystania z produktu.
 • Przyjmuje życzenia i prośby o ulepszenie funkcjonalności produktu.
 • Możliwa jest praca z dokumentacją, uzupełnianie dokumentacji.

Problemy, które nie zostały rozwiązane przez Wsparcie Bitrix24, możesz rozwiązać przy wsparciu partnerów Bitrix24. Możesz zamówić wdrożenie Bitrix24 na specjalnej stronie lub samodzielnie wybrać partnera w swoim mieście.

Uwaga! Istnieje kilka ważnych kwestii:

 • Tylko administrator portalu może komunikować się na czacie z pomocą techniczną Bitrix24.
 • Aby skontaktować się z pomocą techniczną Bitrix24, potrzebujesz dostępu do Internetu z tego portalu.
 • Adres, wskazany w polu Adres publiczny witryny, musi być dostępny z Internetu.
 • Certyfikat SSL musi być ważny, nie można go używać z podpisem własnym.
 • Wszystkie stabilne aktualizacje Bitrix24 muszą zostać zainstalowane przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną.
 • Licencja komercyjna (nie wersja demonstracyjna) dla wersji Bitrix24 On-Premise musi być aktywna.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane