top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Cele sprzedażowe

Cel sprzedażowy jest narzędziem rozwoju firmy, które pomaga zaplanować przepływ pieniędzy do firmy i kontrolować wydajność pracowników.

Jak utworzyć cel sprzedażowy w Bitrix24?

Przejdź do sekcji CRM> Więcej> Start.

Kliknij skonfiguruj cel sprzedażowy, aby otworzyć ustawienia.

Wybierz okres, w którym chcesz zrealizować cel sprzedażowy: miesiąc, kwartał, półrocze lub rok.

Wybierz cel sprzedażowy: łączną kwotę lub liczbę udanych deali.

Wybierz widok celu sprzedażowego: według pracowników, lejków lub całej firmy.

Czytaj więcej w artykule: Lejki sprzedażowe w Bitrix24 CRM.

Określ cel. Aby dodać pracowników, kliknij Dodaj więcej. Zapisz zmiany.

Masz określony cel sprzedażowy. Teraz możesz ocenić, jak efektywnie radzi sobie firma i poszczególni pracownicy.

Możesz zezwolić lub zabronić określonym pracownikom przeglądania i edycji celu sprzedażowego.

Uprawnienia dostępu do celu sprzedażowego możesz skonfigurować w sekcji CRM> Ustawienia> Uprawnienia dostępu.

Czytaj więcej w artykule: Uprawnienia dostępu w systemie CRM.

Potrzebuję więcej informacji do analityki, gdzie mogę je znaleźć?

Dodaj kolejny cel sprzedażowy. W pierwszym przypadku określiliśmy cel sprzedażowy dla pracowników. W drugim przypadku określimy cel dla całej firmy.

Kliknij Dodaj raport> Deal> Cel sprzedażowy.

Wybierz widok celu sprzedażowego dla całej firmy:

Teraz możesz jednocześnie śledzić wydajność poszczególnych pracowników i całej firmy. Jest to wygodne, jeśli w sprzedaż zaangażowanych jest kilka działów lub duża liczba pracowników.

Wszystkie raporty są gromadzone w osobnej sekcji Analityka CRM. W tej sekcji znajdziesz informacje o sprzedaży, klientach, wydajności pracowników itp.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane