top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Analityka CRM

Każdy właściciel firmy musi pilnować, aby firma działała sprawnie. Bardzo ważna jest analiza lejków sprzedażowych, wydajności pracowników, trendów sprzedaży itp.

W Bitrix24 możesz uzyskać wszystkie niezbędne informacje w sekcji Analityka CRM.

Opcja ta jest dostępna tylko dla abonentów komercyjnych planów taryfowych.

Jak to działa?

Główną zaletą rapotów CRM Analityki stanowi filtrowanie raportów według dowolnego pola, nawet według pól niestandardowych.

Na przykład możesz utworzyć osobne pole dla spraw wymagających dostawy.

Pole niestandardowe możesz utworzyć w sekcji CRM> Ustawienia> Ustawienia formularzy i raportów> Pola dodatkowe

Możesz także kliknąć dowolną wartość, na przykład liczbę aktywnych leadów, a Bitrix24 z kolei wyświetli listę wszystkich aktywnych leadów.

Kliknij przycisk CRM Analityka w menu głównym. Raporty są podzielone na dwie główne grupy: Analiza leadów i Sprzedaż.

Pozostałe raporty są w trakcie opracowania i pojawią się później.

Analiza leadów

Kliknij Wszystko, aby śledzić, w jaki sposób leady przechodzą z jednego statusu do drugiego oraz oceniać wydajność pracowników.

Lejek leadów pokazuje liczbę elementów, które przeszły przez każdy etap. Najedź kursorem na kolumnę, aby wyświetlić dodatkowe informacje - liczbę leadów, sumę oraz średni czas trwania etapu konwertowania leadów.

W tej sekcji można również wyświetlić ogólną liczbę konwersji leadów, średni czas realizacji leadów (czas, który upłynął od utworzenia leada do jego konwersji) i współczynnik konwersji (procent potencjalnych szans, których udało się przekonwertować).


Niżej znajduje się tabela Wyników pracowników. W tej tabeli możesz zobaczyć, ile aktywnych, skonwertowanych oraz utraconych leadów ma każdy pracownik.

Raport Wszystko uwzględnia zarówno początkowe, jak i powtarzalne leady. Możesz zobaczyć raport dla każdego typu, mają one podobną strukturę.

Analityka sprzedaży

W sekcji Sprzedaż możesz przepatrywać raporty, które pomagają śledzić proces sprzedaży od nowego leadu do skonwertowanego. Tu możesz także oceniać dynamikę deali.

Raport Lejek sprzedażowy łączy lejki leadów i deali.

W lewym menu dostępne są dwie opcje lejka - konwertowana oraz klasyczna.

Najedź kursorem na kolumnę, aby wyświetlić dodatkowe informacje - liczbę deali, współczynnik konwersji, kwotę deali i czas trwania deali na tym etapie.

Raport Trendy sprzedaży pokazuje, jak zmieniają się kwoty deali w wybranym okresie raportowania. Pomaga także porównywać liczbę powtórzonych oraz początkowych deali.

Raport Porównanie pomoże porównać całkowitą liczbę deali w jednym okresie sprawozdawczym z całkowitą liczbą deali w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Na przykład rozpocząłeś miesięczną kampanię marketingową i chcesz porównać jej wynik. Aby to zrobić, wybierz okres raportowania Bieżący miesiąc - a Bitrix24 pokaże, o ile sprzedaż wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane