top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Trendy sprzedaży

Raport Trendy sprzedaży pokazuje procent Deali, które zostały wygrane lub stracone w wybranym okresie raportowania. Za pomocą tego raportu możesz również śledzić zmiany wielkości sprzedaży.

Jak korzystać z raportu trendów sprzedaży?

Wybierz pola i określ wartości, według których chcesz filtrować Deale. Aby wybrać dodatkowe pola, kliknij Dodaj pole.

Dla każdego pracownika liczone są Deale początkowe i powtarzalne.

Dwie pierwsze kolumny pokazują kwoty Deali, które zostały wygrane lub stracone w wybranym okresie sprawozdawczym.

Kolumny Konwersja i Straty pokazują odsetek wygranych lub przegranych Deali w wybranym okresie raportowania.

Kolumna Dynamika pokazuje, jak zmieniła się liczba wygranych Deali w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Możesz przeciągać i upuszczać kolumny, aby zmieniać ich kolejność.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane