Bitrix24Care

Import danych do CRM

W Bitrix24 CRM pracujesz z dużą ilością danych. Często te dane są ze źródeł zewnętrznych. W takim przypadku możesz zaimportować niezbędne dane w Bitrix24.

Jak to działa?

Aby zaimportować dane, przejdź do żądanej sekcji CRM. Następnie kliknij koło zębate i wybierz żądany typ importu:

Typy importu mogą się różnić w zależności od elementów. Na przykład kontakty mozna importować z większości usług pocztowych, jednak podstawowym typem jest import z pliku CSV.

Import pliku CSV

Kliknij przycisk koła zębatego i wybierz Importuj. Aby zaimportować plik, musisz dostosować jego strukturę.

Jeśli masz kłopoty z dostosowaniem, pobierz przykładowy plik.

Następnie załaduj przygotowany plik w polu Plik danych i określ separator kolumn.

System automatycznie określa kodowanie pliku.

Następnie dopasuj pola pliku z polami systemowymi. W większości przypadków system robi to automatycznie:

Dalej wybierz, co zrobić z duplikatami plików.

Domyślnie system sprawdza unikalność według pol: Nazwa, Telefon, E-mail.

Konfiguracja zakończona. Kliknij Dalej, aby zaimportować dane.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo