top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

RPA: uprawnienia dostępu

Skonfiguruj uprawnienia dostępu do RPA, aby zapobiec utracie danych i przypadkowej modyfikacji workflow RPA.

Możesz skonfigurować dostęp do etapów, workflow i elementów. Administratorzy mają dostęp do wszystkich działań bez względu na uprawnienia.

Workflow i etapy

 • Tworzenie nowego workflow - każdy użytkownik może utworzyć nowy workflow.
 • Edytuj workflow - podczas tworzenia nowego workflow określ, kto może edytować workflow w sekcji Uprawnienia dostępu.
 • Możesz skonfigurować dostęp do edycji workflow w dowolnym momencie, klikając Działania> Konfiguruj> Uprawnienia dostępu.

 • Usuń workflow - użytkownicy, którzy mogą edytować workflow, mogą również go usunąć. Jeśli workflow zawiera jakieś elementy (nawet zakończone), nie możesz go usunąć.
 • Wyświetl workflow - wszyscy użytkownicy mogą wyświetlać workflow.
 • Etapy - każdy pracownik może zmieniać etapy workflow, chyba że określono konkretne osoby odpowiedzialne za zadanie.
 • Elementy

 • Wyświetl elementy - wszyscy użytkownicy mogą wyświetlać elementy workflow.
 • Utwórz elementy - podczas tworzenia workflow możesz określić użytkowników, którzy mogą tworzyć elementy w sekcji Rozpocznij workflow.
 • Edytuj i usuwaj elementy - użytkownicy mający uprawnienia do tworzenia elementów mogą również edytować i usuwać elementy.
 • Komentarze

 • Wyświetlaj i dodawaj komentarze - wszyscy użytkownicy mogą wyświetlać i dodawać komentarze do elementów.
 • Edytuj i usuwaj komentarze - tylko użytkownik, który dodał komentarz, może go edytować lub usuwać.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane