top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

RPA: skonfiguruj workflow

Workflow RPA są prezentowane w widoku Kanban, a proces konfiguracji można podzielić na trzy części: konfigurowanie etapów, dodawanie zadań, konfigurowanie reguł automatyzacji. Aby skonfigurować workflow RPA, przejdź do sekcji Robotyczna automatyzacja procesów (RPA) i kliknij workflow, który chcesz skonfigurować.

Skonfiguruj etapy

Musisz dodać etapy, przez które przejdzie workflow. Może to być zatwierdzenie przez przełożonego, przetwarzanie dokumentów przez księgowego itp. Możesz dodawać nowe etapy lub edytować i usuwać istniejące w widoku Kanban.

Kliknij przycisk +, aby dodać nowy etap. Kliknij przycisk ołówka, aby edytować istniejący etap.

Dodaj zadanie

Dzięki zadaniom odpowiedzialni pracownicy mogą zobaczyć, jakie działania powinni wykonać na każdym etapie. Na przykład zatwierdzić lub odrzucić dokument.

Kliknij Dodaj zadanie.

Dostępne są cztery typy zadań:

  • Zatwierdź lub odrzuć
  • Żądanie informacji
  • Przegląd informacji
  • Przenieś do etapu

Podczas tworzenia zadania zobaczysz dwie sekcji:

  1. Ogólne: podaj nazwę zadania, tekst, kolejkę osób odpowiedzialnych i wybierz etap, na który zostanie przeniesione ukończone zadanie.
  2. Pokaż pola - wybierz pola, które zobaczy osoba odpowiedzialna za zadanie.

Skonfiguruj reguły automatyzacji

Oprócz zadań możesz dodawać reguły automatyzacji do etapów Kanban. Reguły automatyzacji pozwalają na interakcję nie tylko z osobami odpowiedzialnymi za zadania, ale także z innymi pracownikami. Reguły automatyzacji mogą wysyłać powiadomienia, wiadomości e-mail do pracowników, dodawać wiadomości do Tablicy Aktywności itp.

Kliknij przycisk Reguły automatyzacji.

Dodaj regułę automatyzacji do etapu workflow.

Na przykład reguła automatyzacji może wysłać pracownikowi powiadomienie, że urlop został zatwierdzony przez przełożonego.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane