top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Dodaj nowy formularz internetowy CRM

Aby dodać nowy formularz internetowy CRM, kliknij CRM> Formularze CRM> Dodaj nowy formularz:

Główne ustawienia formularza

Wprowadź nazwę formularza internetowego, tytuł i opis.

Następnie musisz wybrać pola, które będą wyświetlane w formularzu internetowym.

Możesz dodać lead, kontakt, firmę, ofertę, fakturę lub pola niestandardowe do formularza internetowego, korzystając z menu po prawej stronie. Kliknij +, aby rozwinąć pola dostępne dla każdego elementu CRM. Jeśli chcesz dodać nowe pole niestandardowe do elementu CRM, przejdź do CRM> Ustawienia> Ustawienia formularzy i raportów> Pola dodatkowe.

Możesz także dodać sekcję, separator lub podział wiersza.

Jeśli dodasz pola z różnych elementów, na przykład z leadu i kontaktu, system zaproponuje Ci utworzenie brakujących pól.

Możesz skonfigurować każde pole - zmienić nazwę, opis i wartość domyślną, klikając przycisk koła zębatego obok pola.

W razie potrzeby możesz ustawić pole jako wymagane. Możesz także włączyć opcję Weryfikuj jako, a system automatycznie sprawdzi, czy użytkownik poprawnie wprowadził dane (np. sprawdzi, czy adres e-mail został wpisany poprawnie).

Następnie możesz edytować tekst dla przycisku Wyślij, wybrać kolor tła i tekstu oraz określić pracowników, którzy będą odpowiedzialni za elementy CRM utworzone z tego formularza internetowego.

Jeśli dodasz kilku pracowników do listy osób odpowiedzialnych, elementy CRM utworzone z tego formularza internetowego będą rozkładane równomiernie między wszystkich odpowiedzialnych.

Dodatkowe opcje

Podpis

Włącz tę opcję, jeśli chcesz usunąć podpis Powered by Bitrix24.

Pola reguł

Możesz dodać jedną lub kilka reguł dla pól formularza internetowego.

Przykład: jeśli klient wyrazi zgodę na przesłanie swojego zdjęcia, zostanie mu wyświetlone pole z przyciskiem Prześlij zdjęcie.

Utwórz dokumenty

Tutaj możesz określić, jaki element CRM ma zostać utworzony, gdy klient wypełni formularz internetowy (lead, kontakt, oferta lub faktura).

W razie potrzeby włącz opcję Utwórz fakturę i Przekaż do strony płatności po wypełnieniu formularza, a klient przejdzie do strony płatności od razu po wypełnieniu formularza.

Wybierz działanie, które system wykona w przypadku znalezienia duplikatów. Domyślnie Bitrix24 łączy wszystkie duplikaty.

Jeśli wybierzesz opcję utworzenia deala z tego formularza internetowego, możesz włączyć opcję Nie twórz nowego deala, użyj istniejącego. W tym przypadku Bitrix24 wyszukuje deal według nazwiska kontaktu lub nazwy firmy.

Wartości domyślne

W tej sekcji możesz wybrać pola formularzy elementów CRM i określić ich wartości domyślne. Na przykład możesz określić, że nazwa leadu będzie taka sama, jak nazwa formularza CRM.

Możesz użyć własnych tagów jako wartości domyślne, a system automatycznie zastąpi ten tag wartością.

  • Nazwa domeny - adres witryny, w której wypełniono formularz internetowy (na przykład example.pl)
  • Adres strony - adres strony internetowej, na której został wypełniony formularz internetowy (np. example.pl/about/form)
  • Parametr - możesz dodać parametr niestandardowy do adresu i używać go jako tagu niestandardowego (na przykład %my_param1%)
  • ID rezultatu - numer seryjny wypełnionego formularza internetowego CRM (1, 3, 5 itd.).
  • ID formularza - identyfikator formularza internetowego w systemie
  • Nazwa formularza - nazwa formularza internetowego (na przykład Formularz opinii zwrotnej)

Metryka

Podaj swój identyfikator, jeśli korzystasz z Google Analytics.

Możesz również włączyć tutaj opcję Twórz wydarzenie dla Google Funnel.

Motyw formularza i własny CSS

Możesz skonfigurować motyw formularza i przesłać niestandardowe tło w sekcji Motyw formularza. Możesz też użyć niestandardowych stylów CSS, jeśli włączysz opcję Własne style CSS.

Regulamin użytkowania

Włącz opcję Pokaż regulamin i utwórz nową zgodę. Możesz także aktywować opcję Automatyczna akceptacja umowy, która ustawi początkowy stan opcji na zaznaczony.

Zgodę możesz edytować później:

Czytaj więcej: Dodaj regulamin RODO.

Akcje po wysłaniu i ochrona przed spamem

Dodaj komunikaty o powodzeniu i niepowodzeniu przesłania formularza w sekcji Akcja po wysłaniu. Możesz także skonfigurować przekierowanie do określonego adresu URL.

Włącz opcję Ochrona przed spamem, która wyświetla reklamy reCAPTCHA w formularzu.

Oddzwoń

Aktywuj opcję oddzwonienia, jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy oddzwonili do klientów, którzy wypełnili formularz internetowy.


To pomogło
Dzięki :)
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane
Komentarz