Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Jak korzystać z szablonów Jinja w Kreatorze BI

Jinja Templates to język do tworzenia szablonów. Za jego pomocą można pisać dynamiczne zapytania SQL, które zmieniają się w zależności od określonych warunków. Szablonów można używać w wirtualnych zestawach danych Kreatora BI. Dodaj na przykład dynamiczny zakres dat, który będzie wyświetlał dane tylko dla wybranych okresów.

W tym artykule pokażemy, jak dodać szablon Jinja do wirtualnego zestawu danych i przyjrzymy się głównym zmiennym szablonów.


Utwórz wirtualny zestaw danych

Otwórz Kreator BI, przejdź do sekcji SQL > SQL Lab.

Wprowadź zapytanie SQL w oknie i zapisz je jako nowy zestaw danych.
Jak utworzyć i dodać do raportu wykres na podstawie wirtualnego zestawu danych

3 Za pomocą zapytania SQL pozyskujemy dane o dealach i menedżerach za rok 2023

Edytuj wirtualny zestaw danych

Aby dodać szablon, otwórz sekcję Datasets, wybierz wirtualny zestaw danych i kliknij Edytuj.

Edytuj zapytanie SQL i dodaj szablon Jinja:

 WHERE {% if from_dttm is not none %} date_create >= from_iso8601_timestamp('{{ from_dttm }}') AND {% endif %} {% if to_dttm is not none %} date_create < from_iso8601_timestamp('{{ to_dttm }}') AND {% endif %} true; 
  • {% if from_dttm is not none %} - sprawdza obecność daty rozpoczęcia do filtrowania.
  • date_create >= from_iso8601_timestamp('{{ from_dttm }}') AND - filtruje dane w celu uwzględnienia rekordów, których data utworzenia rozpoczyna się od określonej daty początkowej.
  • {% endif %} - kończy sprawdzanie daty rozpoczęcia.
  • {% if to_dttm is not none %} - sprawdza, czy istnieje data końcowa do filtrowania.
  • date_create < from_iso860i_timestamp('{{ to_dttm }}') AND - filtruje dane, aby uwzględnić rekordy, których data utworzenia przypada przed określoną datą końcową.
  • {% endif %} - kończy sprawdzanie daty zakończenia.
  • true - obsługuje zapytania bez dat.

Zmienne w szablonach zapewniają elastyczne zapytania i umożliwiają dostosowanie okresu wyboru danych za pomocą filtra. Pozwala to określić różne wartości from_dttm i to_dttm i nie zmieniać reszty zapytania.

Lista zmiennych dla szablonów Jinja

Zmienna Co robi
columns Definiuje kolumny do grupowania danych w zapytaniu
filter Określa filtry stosowane do danych
from_dttm и to_dttm Ustawia okres sortowania danych
groupby Powtarza funkcję columns i grupuje dane według określonych kolumn
metrics Obejmuje funkcje agregujące, jak na przykład suma lub średnia
row_limit и row_offset Ogranicza liczbę wierszy w wyniku zapytania i przesunięcie początku pobierania
table_columns Wyświetla listę dostępnych kolumn w zestawie danych
time_column и time_grain Określa kolumnę czasu i interwał agregacji danych

Sprawdź szablon

Kliknij zestaw danych i utwórz wykres w oknie, które zostanie otwarte. Wybierz tryb zapytania Raw records, przenieś wskaźniki po lewej stronie do bloku Columns, ustaw filtr i kliknij Create chart (Utwórz wykres).

Zobacz, jak szablon działa w zapytaniu, kliknij Trzy kropki (...) > View query (Pokaż zapytanie SQL).

8 Teraz wykres ma dynamiczny zakres dat, który będzie pobierał dane tylko dla wybranych okresów

W skrócie
  • Jinja Templates to język do tworzenia szablonów. Za jego pomocą można pisać dynamiczne zapytania SQL, które zmieniają się w zależności od określonych warunków.
  • Aby dodać szablon Jinja, edytuj zapytanie SQL w nowym lub istniejącym zestawie danych.
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo