Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Wejdź

Bitrix24Care

Jak tworzyć raporty w Kreatorze BI

Kreator BI to narzędzie, w którym możesz tworzyć raporty analityczne na podstawie Twoich danych biznesowych. W tym artykule dowiesz się, jak utworzyć i wypełnić raport danymi.

Przejdź do sekcji Kreator BI. Na stronie zobaczysz listę wszystkich raportów.

Istnieją dwa sposoby tworzenia raportu:

Edytuj raport standardowy. Kliknij Edytuj, a Bitrix24 utworzy kopię raportu, do której możesz dodać nowe wykresy.
Jak edytować raporty w Kreatorze BI

Dodaj nowy raport. Kliknij Nowy pulpit nawigacyjny, a na liście pojawi się nowy raport i będziesz mógł go edytować w kreatorze.


Jak ustawić okres raportowania i przejść do Kreatora BI

Wybierz raport z listy, otwórz Menu (≡) i wybierz Ustawienia.

Szybkość ładowania danych w raporcie zależy od okresu raportowania. Raporty 5-letnie ładują się wolniej niż raporty 1-letnie. Aby przyspieszyć ładowanie danych, wybierz optymalny okres raportowania.

Aby wejść do kreatora,

 1. Kliknij Edytuj w kolumnie raportu.
 2. W wyświetlonym oknie kliknij Zaloguj się.
 3. Skopiuj swój login i hasło.
 4. Kreator otworzy się w nowej karcie. Wklej login i hasło w odpowiednich polach.
 5. Kliknij Zaloguj się

Interfejs Kreatora BI

W górnej części kreatora możesz zmienić nazwę raportu. W tym celu kliknij Edit dashboard i w lewym polu wpisz nazwę raportu.

Na stronie zobaczysz cztery sekcje, w których można wyświetlić listę raportów, skonfigurować wykresy, dodać zestawy danych i napisać zapytanie SQL.

Dashboards (Pulpity nawigacyjne). Raporty w kreatorze to pulpity nawigacyjne: strony z wykresami i tabelami, w których dane są automatycznie aktualizowane. W tej sekcji zobaczysz listę wszystkich raportów z Bitrix24. Nie twórz raportów w sekcji Dashboards, w przeciwnym razie nie będziesz mógł z nimi pracować w Bitrix24.

Charts (Wykresy). Tutaj zobaczysz liczby i dane w formie wizualnych wykresów i tabel. Możesz edytować wykresy lub tworzyć nowe.

Dataset (Zbiór danych). Tutaj znajdziesz zbiór danych z Bitrix24 na temat leadów, deali i innych elementów. Zobaczysz również listę zbiorów danych, które zostały utworzone na podstawie standardowych raportów. Użyj w wykresie standardowego zestawu danych lub utwórz nowy.
Opis pól elementów w Analityce BI

W konstruktorze dostępne są dwa typy zbiorów danych:

 • Fizyczny to zbiór przechowywany w bazie danych.
 • Wirtualny to przechowywane zapytanie SQL. Nie przechowuje fizycznie danych, ale pobiera je z jednej lub większej liczby tabel podczas wykonywania zapytania. Zbiory wirtualne łączą informacje z różnych źródeł. Można na przykład połączyć dane o dealach i polach niestandardowych.

Standardowych zbiorów danych nie można edytować, ale można edytować nowy. Aby to zrobić, wybierz zbiór danych i kliknij Edytuj.

 • Source - wybierz gotowy zbiór danych lub napisz zapytanie SQL, aby pobrać określone dane z różnych źródeł.
 • Metrics są miarami numerycznymi i można je ustawić dla zbioru danych. Na przykład całkowity przychód, średni koszt itd.
 • Columns - dodaj kolumny, dostosuj nazwy, format wyświetlania i dodaj opisy, aby lepiej zrozumieć wykres.
 • Calculated columns - pozwalają na utworzenie nowych kolumn w tabeli. W tym celu należy wpisać nazwę kolumny oraz formułę, która obliczy jej wartości. Można na przykład utworzyć kolumnę, która doda +1 do wartości z pola company_id.

Dla każdej miary i kolumny można określić, kto ją zatwierdził, oraz szczegóły zatwierdzenia. W ten sposób możesz sprawdzić, kto pracował nad raportem i z kim się kontaktować w przypadku pytań.

SQL. W sekcji SQL możesz napisać zapytanie SQL i połączyć dane dotyczące deali, produktów oraz pól niestandardowych.
Jak utworzyć i dodać do raportu wykres na podstawie wirtualnego zbioru danych


Jak utworzyć zbiór danych i dodać wykres do raportu

Aby wypełnić raport danymi, przejdź do sekcji Dataset. Do raportu możesz dodać gotowy zbiór danych lub utworzyć nowy. Aby utworzyć nowy zbiór danych, kliknij + Dataset.

Na stronie wypełnij trzy parametry:

 • Database trino to zorganizowany system przechowywania, zarządzania i wyszukiwania danych.
 • Schema bitrix24 to plan strukturalny bazy danych. Pokazuje, jak zorganizowane są dane: gdzie znajdują się tabele, w jaki sposób są ze sobą powiązane i jakie zasady służą do pracy z tymi danymi.
 • Table - wybierz zestaw danych z Bitrix24 dla leadów, deali i innych elementów. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie tabele z danymi. Symboln0.png oznacza tabele używane w standardowych raportach.

Wykorzystamy zbiór danych z niestandardowych pól deala crm_deal_uf. Po wybraniu zestawu danych zostanie wyświetlona lista pól i typów danych zawartych w zestawie. Następnie kliknij Create dataset and create chart.

Obsługiwane typy danych

 • INTEGER - typ danych do przechowywania liczb całkowitych. Zmienne lub kolumny bazy danych będą zawierać tylko liczby całkowite, bez części ułamkowych.
 • BIGINT - typ danych do przechowywania dużych liczb całkowitych. Jest odpowiedni w sytuacjach, gdy zakres zwykłej INTEGER nie jest wystarczający. Na przykład podczas pracy z unikalnymi identyfikatorami deali lub leadów.
 • BOOLEAN - typ danych do przechowywania wartości, które mogą być prawdziwe lub fałszywe. Na przykład pola typu: tak lub nie, włączone lub wyłączone.
 • DOUBLE - typ danych do przechowywania liczb z częścią ułamkową i możliwą utratą precyzji.
 • VARCHAR - oznacza variable character lub zmienny ciąg znaków. Typ danych do przechowywania ciągów tekstowych.
 • TIMESTAMP - typ danych do przechowywania daty i godziny. Nadaje się do rejestrowania momentu utworzenia lub zmiany elementu.
 • DATE - typ danych służący do przechowywania dat bez określania czasu. Przechowuje informacje o roku, miesiącu i dniu, ale nie uwzględnia pory dnia.
 • DECIMAL - typ danych służący do przechowywania liczb o stałej precyzji. Nadaje się do przechowywania wartości pieniężnych. Przechowuje dokładną wartość liczby z określoną liczbą cyfr po przecinku.

Wybierz zbiór danych z Bitrix24, określ sposób prezentacji informacji i utwórz nowy wykres, klikając Create new chart.

W interfejsie wykresu wskaźniki dodawane są do kolumn metodą przeciągania i upuszczania. Podczas konfigurowania wykresu wybierz tryb przetwarzania danych: Aggregate lub Raw records.

 • Aggregate – dane są grupowane według określonych kryteriów, a dla każdej grupy wykonywane są obliczenia: suma, średnia, maksimum, minimum. Ten tryb jest odpowiedni do zrozumienia ogólnych trendów lub porównywania grup danych na wykresach słupkowych lub kołowych.
 • Raw records – każdy wiersz danych jest reprezentowany indywidualnie. Tryb nadaje się do szczegółowej analizy, gdy chcesz wyświetlić informacje o każdym dealu lub elemencie.

Wybierz wskaźniki po lewej stronie i przeciągnij je do bloku Columns, a następnie zapisz tabelę.

Wpisz nazwę, wybierz raport, zapisz zmiany, klikając Save & go to dashboard.

Wyświetl raport i dostosuj układ wykresów, dodaj inne wykresy lub zmień ich wygląd.

Po zapisaniu ustawień przejdź do Bitrix24 i ponownie otwórz raport.


W skrócie
 • Możesz utworzyć raport na dwa sposoby: edytując standardowy lub tworząc nowy.
 • Aby przyspieszyć ładowanie danych w raporcie, wybierz optymalny okres wyświetlania.
 • Raporty w kreatorze to pulpity nawigacyjne: strony z wykresami i tabelami, w których dane są automatycznie aktualizowane.
 • Kreator ma fizyczne i wirtualne zbiory danych. Wirtualne zbiory danych łączą informacje z różnych źródeł. Można na przykład połączyć dane o dealach i polach niestandardowych.
 • Zbiory danych mogą wskazywać, kto pracował nad raportem i z kim się kontaktować w przypadku pytań.
 • Aby wypełnić raport danymi, wybierz gotowy zestaw lub utwórz nowy. Następnie utwórz wykres i dodaj go do swojego raportu.

Polecane artykuły:
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo
Powiązane artykuły
Jak utworzyć i dodać do raportu wykres na podstawie wirtualnego zestawu danych Jak dostosować gotowy raport w Kreatorze BI Jak wyeksportować dane raportu BI Kreator BI: Jak zaktualizować dane raportu Jak edytować raporty w Kreatorze BI Jak korzystać z szablonów Jinja w Kreatorze BI