top_pl

Bitrix24Care

Łączenie programu Outlook z kalendarzem Bitrix24

Uwaga: do pełnej integracji wymagany jest program Outlook 2010 lub nowszy.
 • Otwórz stronę Mój kalendarz> Kalendarze, wybierz odpowiedni kalendarz i kliknij pozycję Połącz z programem Microsoft Outlook. Należy pamiętać, że opcja ta jest dostępna tylko dla użytkowników systemu Windows.

 • Spowoduje to wyświetlenie okna programu MS Outlook z pytaniem Czy połączyć kalendarz z programem Outlook. Kliknij przycisk Tak, aby podłączyć kalendarz lub Zaawansowane, jeśli kalendarz lub system wymaga więcej opcji konfiguracji.
 • Wprowadź nazwę folderu (która w istocie jest nazwą kalendarza) i opis. Kliknij przycisk OK.

Po zakończeniu konfigurowania połączenia kalendarz pojawi się w programie MS Outlook, pokazując zdarzenia w tabeli kalendarza.

 • Wyeksportuj inne kalendarze, które chcesz wyświetlać w programie MS Outlook.
 • Gdy nowe wydarzenie zostanie dodane do kalendarza programu MS Outlook, automatycznie pojawi się ono w kalendarzu Bitrix24.

  Przykład

  Rozważ następujący przykład:

  1. Wybierz dzień wydarzenia i kliknij dwukrotnie ten dzień w tabeli kalendarza w programie MS Outlook. Zostanie otwarty formularz nowego wydarzenia.

  2. Wypełnij pola: Temat, Czas rozpoczęcia, Czas zakończenia, Opis. Uwaga: można podać informacje w polu Lokalizacja, ale nie zostanie to odzwierciedlone w wydarzeniach Bitrix24.

  3. Kliknij przycisk Zapisz i Zamknij.

  4. Nowe wydarzenie jest teraz widoczne w kalendarzu programu MS Outlook.

  Po dodaniu wydarzenia do programu MS Outlook system zsynchronizuje się z kalendarzem Bitrix24. Postęp synchronizacji widać na pasku stanu programu MS Outlook.

  Kalendarz Bitrix24 wyświetli to wydarzenie od razu po zakończeniu synchronizacji.

  W programie MS Outlook kliknij dwukrotnie wydarzenie, które chcesz zmodyfikować. Edytuj parametry wydarzenia w oknie edycji wydarzenia, a następnie kliknij przycisk Zapisz i Zamknij.

  Aby usunąć wydarzenie w programie MS Outlook, po prostu zaznacz je i wybierz w menu polecenie Usuń.

  Każde działanie podjęte wobec wydarzenia automatycznie uruchamia synchronizację, więc oba kalendarze — w programie MS Outlook i w Bitrix24 — są zawsze zgodne.

  Wyłączanie synchronizacji kalendarzy programu Outlook i Bitrix24

  Aby wyłączyć synchronizację kalendarzy (między Bitrix24 a programem Outlook), należy wyłączyć połączenie w programie Outlook. Otwórz sekcję Kalendarz w programie Outlook, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kalendarza i z menu rozwijanego wybierz opcję Usuń.

  Po potwierdzeniu usunięcia synchronizacja zostanie wyłączona.

  Żądanie uwierzytelnienia w Bitrix24

  Jeśli „autoryzacja żądań Bitrix24” nieustannie pojawia się w twoim programie Outlook, spróbuj ustawić szczegóły autoryzacji Bitrix24 i kliknij pozycję „zapamiętaj”. Jeśli to nie pomoże, musisz całkowicie usunąć wszystkie zsynchronizowane dane z programu Outlook i Bitrix24, aby upewnić się, że synchronizacja została zatrzymana:

  • otwórz program Outlook, znajdź kalendarz Bitrix24 i usuń wszystkie zadania z tego kalendarza;
  • usuń ten kalendarz Bitrix24 z programu Outlook;
  • sprawdź, czy twoja poczta programu Outlook jest zintegrowana z Bitrix24 CRM (CRM> Ustawienia> Integracja e-mail) i usuń tę integrację.

  To pomogło
  Dzięki :)
  To nie pomogło
  Przykro nam :(
  Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
  Nie tego szukam
  To zbyt skomplikowane
  Komentarz