top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Typy procesów biznesowych

W Bitrix24 są dwa ogólne typy procesów biznesowych:

  • sekwencyjny proces biznesowy, służący do wykonywania serii kolejnych działań na dokumencie, od predefiniowanego punktu początkowego do predefiniowanego punktu końcowego;
  • proces biznesowy oparty na statusie, bez punktów początkowych i końcowych; zamiast tego przepływ pracy zmienia status procesu. Takie procesy biznesowe można kończyć na dowolnym etapie.

Sekwencyjny proces biznesowy

Tryb sekwencyjny jest na ogół stosowany w procesach mających z góry określony, ograniczony cykl życia. Typowym przykładem jest utworzenie i zatwierdzenie dokumentu tekstowego. Każdy proces sekwencyjny zwykle obejmuje kilka działań między punktem początkowym a końcowym.

Proces biznesowy oparty na statusie

Podejście oparte na statusie jest stosowane, gdy proces nie ma określonych ram czasowych i może powtarzać się lub być wykonywany cyklicznie przy tym samym statusie ze względu na charakter produkcji lub stylu biura. Typowy schemat takich procesów składa się z kilku statusów, które z kolei obejmują działania i warunki zmiany statusu.

Każde działanie przy danym statusie jest zwykle skończonym procesem sekwencyjnym, którego przebieg określa charakter działań wykonywanych na informacjach o danym statusie. W związku z tym proces biznesowy oparty na statusie scala wiele procesów sekwencyjnych, między którymi przekazywane są działania w zależności od ich wyniku.

Należy pamiętać, że przepływy pracy są dostępne tylko dla subskrybentów planów Bitrix24 Standard i Professional. Można mieć uruchomione nie więcej 2 przepływy pracy naraz dla tego samego elementu (np. nie więcej niż 2 przepływy pracy Tablicy naraz, nie więcej niż 2 uruchomione przepływy pracy leadów naraz itd.).

Dobór właściwego typu procesu biznesowego

W praktyce każde zadanie zarządzania można wymodelować przy użyciu sekwencyjnego jak i opartego na statusie procesu biznesowego. Niewłaściwie dobrany typ procesu biznesowego może jednak sprawić, że powstały model i szablon procesu biznesowego będą znacznie i bezzasadnie bardziej skomplikowane.

Aby wymodelować prostą sekwencję działań, należy użyć sekwencyjnego procesu biznesowego.

Proces biznesowy zależny od statusu należy wybrać, jeżeli model pokazuje, że proces biznesowy może następować w różnych statusach pośrednich, a także przechodzić od jednego statusu do drugiego zgodnie z określonymi przez model regułami. Ten rodzaj procesu biznesowego umożliwia pełną kontrolę uprawnień dostępu do dokumentów o różnych statusach. Dodatkowo można określić wydarzenia, które będą uruchamiać wykonanie procesów podrzędnych.

Należy pamiętać, że wszystkich konsultacji i pomocy w konfiguracji procesów biznesowych udzielają wyłącznie lokalni partnerzy Bitrix24.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane