top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Porządkowanie systemu CRM

Gdy Twoja firma ma wielu klientów, leadów i deali, dane te zaczynają zajmować dużo miejsca na dysku.

Porządkowanie systemu CRM ułatwia zwolnienie części miejsca na dysku!

Usuń stare aktywności, historię i wszystkie dane, których już nie potrzebujesz! Lub użyj filtrów i usuń stare deale lub leadów!

Sposób działania

Otwórz CRM > Więcej > Ustawienia > Inne > Wykorzystanie dysku.

Pojawi się okno Porządkowania systemu CRM.

Na górze tabeli możesz zobaczyć całkowitą ilość zajętego miejsca.

Kolorowy wykres przedstawia ilość miejsca zajętą przez różne dane CRM - deale, leadów, aktywności itp.

Możesz także zobaczyć listę wszystkich elementów CRM.

Pozostałe ta lista zawiera elementy CRM, które nie zajmują dużo miejsce na dysku - dane bankowe, adresy itp.

Dane CRM są prezentowane w widoku tabeli. Na przykładzie deali przyjrzymy się kolumnom tabeli:

  • Używane przez tabele bazy danych - całkowita ilość miejsca zajętego przez deale (bez plików, historii i aktywności)
  • Używane przez pliki - pliki dołączone do deali (obrazy, dokumenty itp.)
  • Używane przez historię - historia zmian
  • Używane przez aktywności - miejsce zajęte przez aktywności deali (połączenia, wiadomości e-mail i spotkania). Obejmuje również nagrania rozmów
  • Używane przez pliki na Bitrix24.Drive - pliki dostępne przez Bitrix24.Drive
  • Całkowita ilość zajętego miejsca - całkowita ilość miejsca zajętego przez deale (z plikami, historią i aktywnościami)
Aby przejść do odpowiedniej sekcji CRM, kliknij nazwę elementu.

Aby zwolnić miejsce na dysku, kliknij przycisk menu po lewej stronie nazwy elementu.

  • Usuń deale - całkowicie usuń wszystkie deale
  • Usuń aktywności i historię deali - usuń aktywności i historię wyłącznie dla deali

Aby usunąć tylko część deali, użyj filtru.

Na przykład, aby usunąć wszystkie deale ze statusem Nieudane, użyj określonego filtru.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane