top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Inne ustawienia

Kliknij pozycję CRM > Więcej > Ustawienia > Inne > Inne ustawienia, aby skonfigurować parametry, których nie było w żadnej innej sekcji ustawień CRM.

Strona Inne ustawienia jest domyślnie podzielona na karty. Można jednak kliknąć przycisk strzałki, aby wszystkie te ustawienia wyświetlić na jednej stronie.Ogólne

Ustawienia widoku

Używaj suwaka w przeglądarce i edytorze — umożliwia używanie wysuwanego formularza w przypadku leadów, dealów, kontaktów i firm.

Więcej informacji zawiera artykuł NOWY wysuwany panel CRM

Włącz sortowanie według nazwy użytkownika — umożliwia sortowanie osób odpowiedzialnych według ich nazwisk, a nie według identyfikatorów.

Konfigurowanie elementów CRM

Dostępne dla wszystkich (domyślnie) — ustawia element jako domyślnie otwierany. Na przykład każdy pracownik z uprawnieniem do dostępu do otwartych leadów może je wyświetlić.

Więcej informacji o rolach i uprawnieniach dostępu zawiera artykuł Uprawnienia dostępu w CRM

Domyślny widok listy — można wybrać standardowy widok listy lub widok raportu. W przypadku leadów, dealów i faktur można również wybrać widok kanban.

Więcej informacji o typach widoków zawierają artykuły Widok Kanban w CRM Bitrix24, Nowa siatka CRM, Widok raportu w przypadku leadów (analityczne pulpity nawigacyjne)

Eksportuj szczegółowe SKU — umożliwia eksportowanie produktów podczas eksportowania leadów i dealów.

Konfigurowanie leadów

Włącz tryb powtarzania sprzedaży — umożliwia tworzenie powtórzonych leadów po odebraniu wiadomości e-mail lub telefonu od zamkniętych leadów.

Więcej informacji o powtórzeniach leadów zawiera artykuł Powtarzanie leadów

Konfigurowanie dealów

Aktualizuj datę zamknięcia podczas przenoszenia na finałowy status — Bitrix24 będzie automatycznie aktualizować datę zamknięcia dealu.

Konfigurowanie faktur

Pokaż podpis Bitrix24 na formularzu widoku faktury — umożliwia wyświetlanie na formularzu widoku faktury podpisu Stronę obsługuje Bitrix24.

Więcej informacji zawiera artykuł Opcje płatności online

Ustawienia auto-generowania

Automatyczne tworzenie kontaktów, firm, deali, faktur i ofert — umożliwia automatyczne tworzenie elementów CRM podczas konwersji (jeśli wypełnione są wszystkie wymagane pola).Aplikacje

Sprawdź wymagane pola niestandardowe — aplikacje zewnętrzne nie mogą wykonywać żadnych działań, jeśli nie są wypełnione wszystkie wymagane pola.Działanie

Ogólne parametry aktywności

Zapisuj wykonane połączenia i spotkania w kalendarzu — umożliwia zapisywanie informacji o wykonanych rozmowach telefonicznych lub spotkaniach w osobistym kalendarzu pracownika.

Zostaw zadania po usunięciu leadów, kontaktów, deali lub firm — na przykład po usunięciu transakcji działania związane z tą transakcją pozostają aktywne.

Wyświetlaj liczbę leadów i deali bez aktywności w powiadomieniach obszaru roboczego menu — zliczana będzie liczba rekordów CRM bez zaplanowanych działań.


Więcej informacji o licznikach zawiera artykuł Liczniki CRM

Automatycznie zamknij działania podczas konwersji leadów — wybierz działania, które będą zamykane po konwersji leada.

Domyślny widok listy — można wybrać standardowy widok listy lub widok raportu działań.

Parametry przychodzących wiadomości e-mail

Zapisuj wiadomości w korespondencji klienta, gdy wysłane z emaila pracownika — jeśli pracownik otrzyma wiadomość e-mail od klienta i prześle ją dalej na adres e-mail firmy, wiadomość ta zostanie oznaczona jako korespondencja z klientem.

Opcja Zapisuj wiadomości w korespondencji klienta, gdy wysłane z emaila pracownika jest związana z integracją poczty internetowej z technologią Wyślij i zapisz, która nie jest już dostępna. Ta opcja nie jest już zatem dostępna w Bitrix24.

Parametry wychodzących wiadomości e-mail

Kod serwisowy — wybierz miejsce, w którym zostanie umieszczony kod usługi.

Utwórz dla nowych e-maili — wybierz element CRM (kontakt lub lead), który będzie tworzony po otrzymaniu wiadomości e-mail z nowego adresu e-mail.

Dodaj podpis „Wysłano z Bitrix24” do wiadomości — jeśli opcja ta jest włączona, do wszystkich wychodzących wiadomości e-mail dodawany jest podpis „Wysłano z Bitrix24”.Historia

Wybierz działania, które będą wyświetlane w sekcji Historia:

  • Eksportuj
  • Wyświetl
  • Usunięcie leada
  • Usunięcie kontaktu
  • Usunięcie firmy
  • Usunięcie dealu
  • Usunięcie oferty
Więcej informacji o historii CRM zawiera artykuł Historia CRM


Tablica

Pokazuj wiadomości i działania na Tablicy — umożliwia publikowanie wiadomości i działań na Tablicy CRM.Statusy i listy rozwijane

Pokaż niewykorzystywane listy wyboru — pokazuje nieaktualne listy wyboru w ustawieniach.

Więcej informacji zawiera artykuł Statusy i listy rozwijane (listy wyboru)


Format

Format nazwy klienta (dla leadów i kontaktów) — umożliwia wybranie formatu nazwy klienta. Na przykład Pan Kowalski albo Jan Kowalski.

Format skrótu zadzwoń do — należy wybrać format linku umożliwiającego dzwonienie do klientów. Domyślnie używany jest format „dzwoń przez telefonię Bitrix24”.

Konwertuj numer na format międzynarodowy — pozwala automatycznie konwertować numery telefonów na format międzynarodowy.

Użyj prostego formatu, aby wyświetlać godzinę utworzenia i modyfikacji — umożliwia wyświetlanie godziny utworzenia elementu CRM lub ostatniej modyfikacji w prostym formacie (bez pokazywania dokładnego czasu).

Preferencje formatu adresu

Wybierz kraj, a Bitrix24 będzie stosować format adresu używany w tym kraju.Kontrola duplikatów

Wybierz elementy, które wymagają kontroli duplikatów.

Więcej informacji o kontroli duplikatów zawiera artykuł Kontrola duplikatów
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane