top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Formularze elementów CRM

W Bitrix24 możesz pracować z leadami, dealami i kontaktami bezpośrednio z listy. Kliknij element CRM na liście, aby otworzyć jego formularz ze wszystkimi dostępnymi informacjami na temat tego elementu.

Formularz elementu CRM

W formularzu elementu CRM możesz:

 • Utworzyć i przenieść sekcję.
 • Uwaga: jeśli edytowałeś formularz leadów, wprowadzone zmiany zostaną zastosowane do wszystkich formularzy leadów.
 • Zmienić wartości i nazwy sekcji. Po prostu kliknij Zmień.
 • Zmienić statusy leadów i etapy deali. Na przykład chcesz zamknąć deal. Wystarczy kliknąć odpowiedni etap na pasku stanu elementu. W taki sam sposób możesz zmienić status leadów.
 • Utwórz nowe elementy CRM. Możesz konwertować leady, deale lub kontakty jednym kliknięciem. Lub możesz utworzyć fakturę/ofertę.
 • Śledź zależności. W formularzu elementu CRM możesz śledzić, z którymi innymi elementami CRM jest połączony dany element. Możesz także zobaczyć, które reguły automatyzacji i przepływy pracy działają z tym elementem. W formularzu elementu można dodawać nowe reguły automatyzacji, przepływy pracy, produkty, faktury itp.
 • Możesz śledzić wszystkie zależności w sekcji Zależności.

 • Tworzyć działania i dodawaj komentarze. Możesz dodawać komentarze do elementu i planować działania w formularzu elementu CRM.
 • W sekcji komentarza możesz edytować tekst, dodawać załączniki i wskazywać współpracowników.

  Komentarze i działania związane z tym elementem CRM można znaleźć poniżej sekcji komentarzy.

 • Wyświetlić historię zmian elementu CRM. Kliknij kartę Historia, aby wyświetlić historię zmian, np. kto i kiedy uzyskał dostęp lub zmienił wpis CRM.

Wspólny i Mój widok formularza elementu CRM

Każdy formularz elementu CRM ma 2 opcje widoku - Widok wspólny i Mój widok. Kliknij przycisk koła zębatego, aby przejść do innego widoku.

Każdy użytkownik może skonfigurować wspólny widok dla wszystkich użytkowników. Ponadto użytkownik może skonfigurować swój osobisty widok w sekcji Mój widok.

Użytkownik musi mieć uprawnienia do edycji ustawień, aby skonfigurować wspólny widok dla wszystkich użytkowników.

Kliknij przycisk koła zębatego i Przywróć domyślny widok formularza, jeśli tego potrzebujesz.

Administrator może skonfigurować widok formularza elementu CRM i ustawić go dla wszystkich użytkowników, klikając opcję Ustaw wspólny widok formularza dla wszystkich użytkowników.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane