Bitrix24Care

Formularze elementów CRM

Formularz elementu CRM to przydatne narzędzie w codziennej pracy z CRM. Zawiera wszystkie podstawowe informacje o elementach CRM.


Jak dostosować formularz elementu CRM?

W formularzu elementu CRM możesz:

 • Tworzyć, przenosić i usuwać sekcję.
 • Jeśli zmieniłeś strukturę pól i sekcji w formularzu elementu CRM, na przykład w leadach, zmiany te zostaną zastosowane do wszystkich leadów.

 • Edytuj wartości pól. Aby to zrobić, kliknij przycisk Edytuj i wprowadź potrzebną wartość w polu.
 • Po zakończeniu edycji pól nie zapomnij zapisać zmian.

 • Edytuj nazwę pól. Aby edytować nazwę pól, kliknij koło zębate obok nazwy> Konfiguruj.
 • Zapisz zmiany po zmianie nazwy pola.

 • Zaznacz pole jako wymagane. Nie będziesz mógł przenieść leada do innego statusu, dopóki nie wypełnisz wymaganego pola.
 • Czytaj więcej: Konfiguruj wymagane pola.

 • Ukryj pole. Jeśli nie chcesz, aby dane pole było wyświetlane w formularzu elementu, kliknij koło zębate i wybierz Ukryj pole.
 • Aby wyświetlić ukryte pole, kliknij Wybierz pole i wybierz potrzebne pole na liście.

 • Utwórz pole. Za pomocą tej opcji możesz utworzyć pole niestandardowe.
 • Czytaj więcej: Pole niestandardowe.

 • Zmień etapy leadów i deali. Możesz zmienić status leada/etap deala, klikając odpowiednie pole w formularzu.
 • Twórz nowe elementy. Jednym kliknięciem możesz przekonwertować lead na deal lub kontakt. Możesz również utworzyć fakturę/ofertę na podstawie deala.
 • Jeśli lead jest powtarzalny, to na jego podstawie można utworzyć tylko deal. Ponieważ kontakt i firma są już zapisani w leadzie.

 • Zależności. W tej sekcji możesz zobaczyć wszystkie zależności z innymi elementami CRM.
 • Konfiguruj menu. W formularzu CRM możesz dostosować pozycje menu.
 • Czytaj więcej: Jak dostosować pozycje menu w formularzu elementu CRM.

 • Śledź historię elementu. W sekcji Historia możesz znaleźć historię zmian elementu CRM. Użyj filtra, aby znaleźć potrzebne zmiany.
 • Twórz działania i zostawiaj komentarze. Możesz zostawiać komentarze, tworzyć działania i zadania bezpośrednio w formularzu elementu CRM.
 • Okno do tworzenia komentarza to pełnoprawny edytor wizualny. Możesz sformatować tekst, wspomnieć o współpracowniku, a nawet załączyć plik lub wideo.

  Czytaj więcej: Działania w CRM.


Standardowy i niestandardowe widoki formularza

Formularz elementu CRM ma następujące widoki:

 • standardowy - wspólny widok dla wszystkich użytkowników
 • niestandardowe - każdy pracownik może dostosować widok do swoich potrzeb

Możesz przełączyć widok za pomocą koła zębatego w prawym górnym rogu.

Widok standardowy jest ustawiany przez administratora dla wszystkich pracowników. Każdy pracownik może dostosować formularz do swoich potrzeb i ustawić widok niestandardowy.

Formularz powtarzalnych leadów konfiguruje się osobno.

Aby przywrócić domyślny widok formularza, kliknij koło zębate> Zresetuj widok formularza.

Administrator może dostosować formularz i ustawić go dla wszystkich pracowników za pomocą opcji Ustaw wsópny widok formularza dla wszystkich pracowników.


Widoki formularzy CRM

Dzięki widokom CRM możesz dostosować formularz elementu dla konkretnego pracownika lub działu. Kliknij Wspólny widok formularza> Nowy widok i dostosuj formularz. Możesz to również zrobić, klikając koło zębate w prawym górnym rogu.

Widok można dostosować dla wszystkich leadów, co oznacza, że ​​zestaw pól będzie taki sam zarówno dla nowych, jak i powtarzalnych leadów.

Czytaj więcej: Widoki formularzy w CRM.

Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo