top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Praca z firmami

Firma w Bitrix24 jest ważnym elementem pracy z CRM. Firma zawiera szczegółowe informacje o organizacji, nie ma znaczenia, czy jest to klient, dostawca czy partner.

Jak pracować z firmami?

Najpierw musisz dodać firmę do CRM. Czytaj więcej: Dodaj nową firmę do CRM.

Przejdź do sekcji CRM> Firmy.

Na górze strony zobaczysz pasek wyszukiwania. Tutaj możesz użyć filtra, aby szybko znaleźć odpowiednią firmę.

Czytaj więcej o pracy z wyszukiwaniem i filtrowaniem w artykule: Wyszukiwanie w Bitrix24 CRM.

Kliknij koło zębate, aby wykonać następujące działania: zaimportuj lub wyeksportuj listę firm, zainstaluj szablony wstępne, migruj z innego CRM lub rozpocznij kontrolę duplikatów.

Lista firm

Lista firm zawiera podstawowe informacje: nazwę organizacji, bieżące aktywności oraz datę utworzenia.

Czytaj więcej o pracy z listami w CRM w artykule: Widok listy w CRM

Kliknij dowolną firmę, aby otworzyć jej formularz. Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o organizacji, a także o jej relacjach z innymi elementami CRM.

Czytaj więcej: Formularze elementów CRM.

Działania z firmami

Korzystając z menu kontekstowego możesz wykonać podstawowe operacje: wyświetlić, edytować, skopiować i usunąć firmę. Możesz również zaplanować wydarzenie lub utworzyć nowy element CRM.

Jeśli chcesz edytować kilka firm, zaznacz je i wybierz żądane działanie.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane