top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Dodaj nową firmę do CRM

Firma jest obiektem CRM, który przechowuje dane i historię interakcji z firmą klienta (lub partnera). Firma jest zazwyczaj dużym rekordem w CRM, ponieważ może zawierać kilka kontaktów i deali wraz z ich historiami.
Przejdź do sekcji CRM > Firmy, aby dodać nową za pomocą niebieskiej ikony Dodaj lub ikony + znajdującej się pod sekcją Firmy. 

Nową firmę możesz dodać nie tylko z sekcji Firmy w CRM, ale także z nowego dealu lub formularza tworzenia nowego kontaktu. Jeśli masz już gotową listę firm, możesz ją również zaimportować, w tym celu przejdź do sekcji CRM >Firmy > ikona Ustawienia > Import firm (więcej o importowaniu w CRM znajdziesz tutaj).

Formularz nowej firmy

1. Sekcja ogólna

Formularz nowej firmy otwiera sekcje O firmie i Więcej, gdzie można dodać wszystkie informacje o firmie lub nawet utworzyć własne pola niestandardowe. 

O firmie
 • Nazwa firmy - jedyne obowiązkowe pole w formularzu tworzenia nowej firmy. Jest to domyślne ustawienie, ale można tworzyć nowe wymagane pola niestandardowe., Oznacza to, że nowa firma nie zostanie utworzona, dopóki wartość danych pól nie zostanie dodana/wybrana.
 • Logo - logo firmy, obraz, który będzie wyświetlany obok nazwy rekordu CRM i w Bitrix24.
 • Typ firmy - rozwijana lista typów firm, można wybrać tylko jedną wartość. Tę listę wyboru można dostosować, przechodząc do sekcji CRM> Ustawienia > Podstawowe > Listy wyboru.
 • Branża - rozwijana lista branż. 
 • Roczny przychód -- pole określające wartość finansową firmy.
 • Telefon, adres e-mail, strona internetowa - informacje kontaktowe.
 • Kontakt - ta sekcja pozwala połączyć istniejące kontakty CRM  z firmą lub utworzyć nowe kontakty dla tej firmy. 
 • Szczegóły - dodaj adres i dane bankowe firmy, osoby prywatnej lub organizacji non-profit:

Więcej
 • Pracownicy - rozwijana lista określająca wielkość firmy według liczby zatrudnionych pracowników. 
 • Dostępne dla wszystkich - to pole tak naprawdę nie udostępnia  firmy dla wszystkich użytkowników, ale umożliwia użytkownikom z poziomem dostępu ustawionym jako „otwarte” na dostęp do tej firmy. (Uprawnienia dostępu należy skonfigurować w sekcji CRM > Ustawienia > Prawa dostępu > Uprawnienia dostępu)
 • Osoba odpowiedzialna - użytkownik odpowiedzialny za ten rekord CRM (tylko jeden użytkownik może być ustawiony jako osoba odpowiedzialna za rekord CRM). Domyślnie użytkownik, który dodał daną firmę, jest ustawiony jako osoba odpowiedzialna za rekord; kliknij to pole, aby zmienić  użytkownika.
Kliknij opcję „Zmień" w prawym górnym rogu sekcji „Więcej", aby dodać więcej pól. Użyj opcji Dodaj pole, aby dodać nowe pola niestandardowe. Pamiętaj, że możesz również dodać pola niestandardowe w sekcji CRM > Ustawienia > Formularz & Ustawienia raportu > Pola dodatkowe.


Działania

Blok działań umożliwia planowanie i wykonywanie nowych czynności oraz dodawanie komentarzy.

Komentarz Połączenie SMS E-mail Zadanie Spotkanie

 • Komentarz - wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne dla użytkowników zespołu sprzedaży. 
 • Połączenie - zaplanuj rozmowę za pomocą harmonogramu wydarzenia.
 • SMS - wyślij sms za pośrednictwem skonfigurowanego operatora. np. plivo lub twilio
 • E-mail - wyślij wiadomość e-mail do klienta; szablony e-mail można skonfigurować w sekcji CRM > Ustawienia > E-mail > Szablony e-mail.
 • Zadanie - zaplanuj zadanie
 • Spotkanie - zaplanuj spotkanie za pomocą harmonogramu wydarzenia

Deale

Przejdź do sekcji „Deale", aby znaleźć deale związane z daną firmą lub dodać nowe. Zostaną wyświetlone etapy deali, kwoty i odpowiedzialni użytkownicy.

Zapytania

Przejdź do sekcji „Zapytania", aby dodać nowe zapytania i wyszukać zapytania powiązane z daną firmą.

Faktury

Przejdź do sekcji „Faktury", aby dodać nowe faktury i wyszukać faktury powiązane z  daną firmą. Liczba zapłaconych faktur zostanie wyświetlona nad listą faktur.

Workflowy

Tutaj możesz uruchamiać procesy biznesowe skonfigurowane dla firm w sekcji CRM > Ustawienia > Automatyzacja > Proces biznesowy.

Historia

Pokazuje historię zmian dokonanych w firmie. 

Profil

Tutaj znajdziesz profil firmy - analityka rekordów CRM.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane