Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Pola standardowe w CRM

Każdy typ elementu CRM ma zestaw standardowych pól. Są integralną częścią Twojego konta i nie można ich usunąć. W tym artykule przedstawiono listę podstawowych pól standardowych i wyjaśniono ich funkcjonalność.

W tym artykule oznaczyliśmy niektóre pola gwiazdką *, aby pokazać, że można je skonfigurować w sekcji Statusy i pola rozwijane w ustawieniach CRM.
Statusy i pola rozwijane


Pola ogólne

Poniżej znajdziesz listę standardowych pól, które można znaleźć w niektórych elementach CRM.

Pole Opis Element
Nazwa Nazwa elementu CRM. Wszystkie
Etap * Etap, na którym aktualnie znajduje się element CRM. Leady, deale, oferty, faktury
Kwota i waluta Całkowita kwota wybranych produktów i waluta. Możesz ustawić domyślną walutę w ustawieniach CRM.
Waluty w CRM
Leady, deale, oferty, faktury
Klient Umożliwia wybranie kontaktu i/lub firmy.
Pole "Klient" w formularzu deala/leadu
Leady, deale, oferty, faktury
Pozdrowienie * Możesz używać pozdrowień w kampaniach marketingowych lub dokumentach. Leady, kontakty
Telefom Numer telefonu klienta. Leady, kontakty, firmy
E-mail Adres e-mail klienta. Leady, kontakty, firmy
Strona internetowa Adres strony internetowej klienta. Leady, kontakty, firmy
Komunikator Wypełniany automatycznie, gdy klient kontaktuje się z Tobą poprzez kanały otwarte. Możesz również podać identyfikator swojego klienta, a system wygeneruje link do komunikatora. Na przykład, aby dodać link do strony klienta na Facebooku, skopiuj numer identyfikacyjny znajdujący się po www.facebook.com/profile.php?id=. Leady, kontakty, firmy
Źródło * Konkretny kanał, poprzez który klient skontaktował się z Twoją firmą. Wszystkie
Informacje o źródle Pole na informację o źródle. Wszystkie
ID Numer porządkowy elementu CRM, który jest generowany automatycznie. Wszystkie
Osoba odpowiedzialna Pracownik odpowiedzialny za element CRM Wszystkie
Obserwatorzy Pracownicy, którzy mogą przeglądać szczegóły elementu CRM i tworzyć czat do dyskusji.
Obserwatorzy w CRM
Wszystkie
Typ kontaktu/Firmy * Umożliwia wybór typu klienta:
  • Klienci
  • Dostawcy
  • Partnerzy
  • Inne
Kontakty i firmy
Komentarze Umożliwia pozostawienie komentarza w formularzu elementu CRM. Wszystkie oprócz faktur
Parametry UTM Są częścią narzędzia Sales Intelligence, które służy do śledzenia efektywności kampanii reklamowych i ruchu na stronie internetowej. Wszystkie
Sales Intelligence Pozwala zobaczyć ścieżkę klienta; to pole jest automatycznie wypełniane przy korzystaniu z parametrów UTM. Wszystkie
Produkty Produkty, które klient chce kupić Leady, deale, oferty, faktury
Dostępne dla wszystkich

Wpływa na uprawnienia dostępu do elementu CRM. Gdy ta opcja jest włączona, mogą ją zobaczyć pracownicy posiadający poziom dostępu Otwarte dla tego typu elementu.

Co oznacza poziom dostępu "Otwarte"

Poziom Otwarte umożliwia użytkownikom:

  • uzyskanie dostępu do elementów, za które odpowiadają
  • uzyskanie dostępu do elementów, za które odpowiadają użytkownicy tego samego poddziału
  • uzyskanie dostępu do elementów, za które odpowiadają użytkownicy tego samego działu
  • uzyskanie dostępu do elementów, dla których w polu Dostępne dla wszystkich wybrano opcję Tak.

Jeśli użytkownik należy do tego samego działu, co osoba odpowiedzialna za element CRM, zobaczy on ten element nawet wtedy, gdy w polu Dostępne dla wszystkich zostanie wybrana opcja Nie.

Wszystkie
Szczegóły Dane Twojej firmy: nazwa, NIP, adres itp.
Dane mojej firmy
Oferty, faktury
Utworzono Data i godzina utworzenia elementu CRM; nie można edytować tego pola ręcznie. Wszystkie
Zmodyfikowano Data i godzina ostatniej aktualizacji elementu CRM; nie można edytować tego pola ręcznie. Wszystkie
Data początkowa Domyślnie jest ona równa dacie utworzenia elementu CRM. W przeciwieństwie do pola Utworzono, możesz edytować tę datę lub użyć reguł automatyzacji, aby określić inną wartość.
Reguły automatyzacji w CRM
Deale, oferty
Data końcowa Data jest automatycznie ustawiana na okres 7 dni od daty utworzenia elementu CRM. Deale, oferty

Użyj pól systemowych w Bitrix24 do przechowywania ważnych informacji o klientach, fakturach, ofertach i produktach. Jeśli brakuje jakiegoś pola, możesz utworzyć pole niestandardowe.
Pola niestandardowe w elementach CRM


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo