top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Waluty w systemie CRM

Dodaj waluty do systemu CRM Bitrix24 i używaj ich w dealach i fakturach.

Sposób działania

Kliknij CRM > Więcej > Ustawienia > Punkt początkowy > Waluta.

Domyślnie na liście znajduje się pięć walut.

Wybierz jedną z walut jako podstawową. W menu działań kliknij Stwórz walutę podstawową.

Waluta podstawowa to waluta traktowana jako podstawa do obliczania kursów innych walut. Na przykład, jeśli jako walutę podstawową ustawiono dolara amerykańskiego, kursy innych walut będą wyświetlane właśnie w stosunku do waluty bazowej - dolara amerykańskiego. W systemie CRM Bitrix24 możesz ustawić tylko jedną walutę jako podstawową.

Wybrana waluta podstawowa służy do obliczania nowych deali. Jeśli zdecydujesz się zmienić walutę podstawową, stare deale nie zostaną ponownie obliczone i będą wyświetlane przy użyciu poprzedniej waluty podstawowej.

Waluta podstawowa nie jest używana do obliczania faktur i raportów. Waluty do raportowania i fakturowania należy skonfigurować osobno.

Na przykład deal może być obliczony w dolarach amerykańskich, ale fakturę można obliczyć w innej walucie. Aby to zrobić, kliknij opcję Edytuj w menu działań > zaznacz odpowiednią opcję.

Możesz także skonfigurować szablon formatu, symbol waluty, pozycję symbolu i kurs wymiany.

Sposób dodawania nowej waluty

Kliknij Dodaj walutę.

Wybierz walutę, którą chcesz dodać z listy.

Po wybraniu waluty zobaczysz jej kod numeryczny i symboliczny. Możesz także określić kurs wymiany waluty i indeks sortowania.

Tu możesz zobaczyć, jak ta waluta będzie nazywana i wyświetlana w różnych językach.

W razie potrzeby możesz ręcznie dodać nową walutę. W takim przypadku musisz podać kod symboliczny i nazwę waluty w innych językach.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane