top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Lokalizacje

Lokalizacje trzeba dodać, aby stosować podatki zależne od lokalizacji (podatki od sprzedaży).

Opcja ta jest dostępna w sekcji CRM > Więcej > Ustawienia > Podstawowe > Lokalizacje.

Lokalizacje można dodać ręcznie lub za pomocą opcji Importuj. Ponadto można edytować lub usunąć wybraną lokalizację i wyświetlić lokalizacje podrzędne.

Import lokalizacji

Kliknij pozycję Importuj, aby automatycznie dodać lokalizacje.

W sekcji Import można usunąć wszystkie lokalizacje, wyświetlić statystyki bazy danych lokalizacji, wybrać źródło lokalizacji i wybrać parametry importu lokalizacji.

  • Wybierz źródło lokalizacji — umożliwia zaimportowanie lokalizacji z pliku lub z serwera zdalnego.

    Jeśli postanowisz zaimportować lokalizacje z pliku, musisz ręcznie utworzyć typy lokalizacji i usługi zewnętrzne.

    Jeśli wybierzesz opcję „Serwer zdalny”, musisz wybrać kraje, które chcesz zaimportować.

  • Wybierz parametry importu lokalizacji — umożliwia określenie zakresu przesyłania lokalizacji.
    Importowanie lokalizacji „ulicami” to długi proces, który może potrwać od 30 minut do kilku godzin, w zależności od ustawień witryny i wydajności hosta.

Dodawanie lokalizacji

Kliknij pozycję Dodaj, aby ręcznie dodać lokalizacje.

Pola Kod symboliczny i Typ w sekcji Parametry lokalizacji są obowiązkowe.

W razie dodawanie typu lokalizacji innego niż „kraj” zalecane jest określenie lokalizacji nadrzędnej. Można także dodać tytuły zależne od języka oraz dane geograficzne.

Lista lokalizacji

Po zaimportowaniu lub dodaniu lokalizacji uzyskasz listę krajów, zawierające własne listy miast:


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane