top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Jednostki miar

Można dodać własne jednostki miary, które będą używane podczas dodawania produktów do Bitrix24 CRM.

Otwórz sekcję CRM > kliknij pozycję Więcej > Ustawienia > Podstawowe > Jednostki miar.

Kliknij pozycję Dodaj, aby dodać nową jednostkę miary.

Wypełnij formularz Jednostka miary.

  • Kod — wartość liczbowa używana do identyfikowania utworzonej jednostki miary
  • Nazwa jednostki — pełna nazwa jednostki miary
  • Symbol jednostki i Symbol jednostki (międzynarodowy)
  • Nazwa kodu (międzynarodowa)

Włącz opcję Domyślna, aby tę jednostkę miary automatycznie stosować do produktów w dealach, ofertach i fakturach. Będzie ona również stosowana domyślnie podczas dodawania nowego produktu do CRM.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane