top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Pola niestandardowe w elementach CRM

Każdy formularz elementów CRM ma zestaw standardowych pól, jednak każda firma jest wyjątkowa i ma własne potrzeby.

Możesz dodać pola niestandardowe do dowolnego formularza elementu CRM. Możesz także używać filtrów i wyszukiwać pól niestandardowych według wartości.

Dodaj pole niestandardowe

Tylko użytkownicy mający uprawnienia dostępu do Edycji ustawień mogą dodawać pola niestandardowe. Czytaj więcej w artykule: Uprawnienia dostępu w CRM.

Aby dodać nowe pole niestandardowe, przejdź do formularza elementu CRM> kliknij Utwórz pole.

Następnie musisz wybrać typ nowego pola niestandardowego. Na przykład dodajmy pole Tekst.

Podaj nazwę pola. Możesz również ustawić pole wymagane, wielokrotne i widoczne tylko dla wybranych pracowników.

Czytaj więcej w artykule:Skonfiguruj wymagane pola.

Kliknij Zapisz, a nowe pole niestandardowe zostanie dodane do formularza elementu CRM.

Jeśli nie widzisz dodanego pola niestandardowego w formularzu rekordu CRM, kliknij przycisk Wybierz pole> wybierz dodane pole niestandardowe z listy.

Inny sposób dodawania pól niestandardowych

Przejdź do CRM> Ustawienia> Ustawienia formularzy i raportów> Pola dodatkowe.

Wybierz element CRM, do którego chcesz dodać pole niestandardowe, i kliknij Dodaj pole.

Dodajmy nowe pole niestandardowe do formularza kontaktu.

 • Sortowanie - im mniejsza wartość wpisana w polu Sortowanie, tym wyższa pozycja pola w formularzu elementu CRM.
 • Przypisz nazwy we wszystkich językach - włącz tę opcję, aby określić nazwę pola w różnych językach. Jeśli ta opcja jest włączona, podczas dodawania nowego elementu CRM musisz określić wartości pól we wszystkich językach.
 • Nazwa - wpisz nazwę pola.
 • Wymagane - włącz tę opcję, aby pole było wymagane do uzupełnienia.
 • Wielokrotne - włącz tę opcję, aby móc określić wiele wartości pól.
 • Pokaż w filtrze - włącz tę opcję, aby wyświetlać pole w filtrach.
 • Pokaż na liście - włącz tę opcję, aby wyświetlić pole w widoku listy.
 • Rodzaj - wybierz typ pola. Dodatkowe parametry są różne dla różnych typów pól.

Typy pól niestandardowych

Linia (String)

Pole tekstowe, które może zawierać tekst, liczby, znaki specjalne itp. Dodatkowy parametr, który możesz określić dla tego typu pola - Wiersze w polu tekstowym. Ten parametr określa wysokość pola tekstowego. Jeśli tekst jest zbyt duży i nie mieści się w polu, po prawej stronie zostanie wyświetlony pasek przewijania.

Lista

Umożliwia użytkownikowi wybranie jednego lub więcej elementów listy. Wartości pola mogą być używane w raportach analitycznych. Istnieje kilka dodatkowych parametrów, które można określić dla tego typu pola.

Projekt

Możesz wybrać wygląd pola Lista:

Jeśli wybierzesz projekt Pole wyboru, pole będzie wyglądać następująco:

Jeśli wybierzesz projekt Lista wielokrotnego wyboru, lista będzie wyglądać następująco:

Wysokość listy

Ten parametr określa liczbę elementów listy, które można wybrać bez przewijania. Na przykład, jeśli wysokość listy wynosi 4, lista będzie wyglądać następująco:

Użyj nagłówka, gdy jest brak wartości

Określ tekst, który będzie wyświetlany, jeśli nie zostanie wybrany żaden element listy.

Dodaj elementy listy

Kliknij Lista, aby dodać elementy listy.

Określ element listy i kliknij Dodaj, aby dodać kolejny element.

Użyj zielonych strzałek po lewej stronie, aby przenieść element listy.

Importuj jako listę - otwiera duże pole tekstowe, w którym możesz wprowadzić wartości listy. Każda linia jest oddzielną wartością listy. Jest to przydatne, jeśli masz listę zawierającą wiele pozycji.

Po dodaniu elementów listy kliknij Zastosuj i wybierz wartość domyślną. Przejdź do sekcji Lista> kliknij link Wartość domyślna> wybierz wartość domyślną> kliknij Zapisz.

Data/Czas

Umożliwia użytkownikowi określenie daty i godziny za pomocą wbudowanego kalendarza. Jeśli potrzebna jest tylko data, wybierz odpowiedni typ pola. Typ pola Data jest konfigurowany w taki sam sposób, jak typ pola typu Data/Czas.

Ten typ pola ma dwa dodatkowe parametry: Wartość Domyślna i Wartość.

Wartość domyślna - do wyboru jest kilka opcji:

 • Nie - brak wartości domyślnej.
 • Bieżący czas - aktualny czas zostanie automatycznie określony jako wartość domyślna.
 • Wartość ustalona - określ wartość domyślną ręcznie.

Plik

W tym polu będą przechowywane dokumenty lub obrazy.

Chociaż rozmiar pliku nie jest ograniczony, całkowity rozmiar załączonych plików może przekroczyć dostępne miejsce w magazynie w chmurze.

Powiąż z użytkownikiem

Pole do powiązania użytkownika z elementem CRM:

Powiąż z elementami/sekcjami bloku informacji

Ten typ pola umożliwia powiązanie elementu CRM np. z workflow lub działem.

Wybierz typ bloku informacyjnego, blok informacyjny i wartość domyślną.

Pokaż tylko aktywne - włącz tę opcję, aby wyświetlać tylko te sekcje, które zostały zaznaczone przez administratora jako aktywne.

Wiąż z obiektami CRM

Umożliwia powiązanie elementu CRM z innym elementem CRM: Lead, Deal, Contact, Company.

Usuń pola niestandardowe

Aby usunąć pola niestandardowe, przejdź do CRM> Ustawienia> Ustawienia formularzy i raportów> Pola dodatkowe. Wybierz formularz elementu CRM, w którego chcesz usunąć pola niestandardowe> kliknij Pola.

Jeśli chcesz usunąć tylko jedno pole, kliknij przycisk menu obok nazwy pola> Usuń.

Jeśli chcesz usunąć kilka pól, zaznacz je i kliknij Usuń.

Uwaga! Pola niestandardowe mogą zawierać ważne informacje, których nie można odzyskać po usunięciu.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane