top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Adres Google Maps w Bitrix24 CRM

Możesz dodać adres Map Google w formularzu elementu CRM. Kliknij Dodaj pole> Adres w Google Maps do leadu, kontaktu lub firmy:

Podaj nazwę pola. W razie potrzeby ustaw pole jako wielokrotne lub wamagane.

Gdy dodasz adres klienta do formularza, Mapy Google automatycznie wyświetlą podgląd adresu:

Po zapisaniu formularza elementu CRM możesz również uzyskać szybki podgląd adresu za pomocą Map Google:

Konta Bitrix24 z własnymi nazwami domen

Uwaga: jeśli masz konto Bitrix24 o niestandardowej nazwie (inne niż xxxx.bitrix24.xx), możesz napotkać trudności z użyciem tej opcji. W takim przypadku wykonaj następującą konfigurację:

  • przejdź do Ustawień konta Bitrix24.
  • dodaj klucz Google API, aby połączyć się z Mapami Google. Tutaj możesz uzyskać klucz do Map Google.
Opcja adresu w Mapach Google jest dostępna dla wszystkich subskrybentów planów Bitrix24. Uwaga: dla subskrybentów planów Free i Project+ opcja ta jest ograniczona do 100 map Google.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane