top_pl

Bitrix24Care

Jak pracować z leadami

Lead - to element CRM zawierający informacje (numer telefonu, adres e-mail, strona internetowa) o osobie lub firmie, która może zostać Twoim klientem lub zrezygnować z Twoich usług. Innymi słowy, lead - to potencjalny klient.

Rejestracja leadów w CRM jest ważna dla analizy sprzedaży. Konwersja leadów do klientów odzwierciedlia jakość Twojego marketingu i skuteczność pracy menedżerów z leadami.

Jak dodać lead?

  1. Ręcznie: kliknij przycisk Dodaj i wskaż dane leadu;
  2. Importuj: jeśli masz własną listę leadów, możesz zaimportować ją do Bitrix24 w formacie CSV lub użyć jednej z aplikacji Marketplace;
  3. Jeśli nie wiesz, jak musi wyglądać plik importu, możesz pobrać wzór z Bitrix24:

  4. Automatycznie z witryny: jeśli twoja strona ma formularz internetowy, wszystkie dane leadu zostaną automatycznie przesłane do Bitrix24.CRM;

Statusy leadu

Podczas pracy z leadem możesz zmieniać go status.

Status odzwierciedla etap komunikacji z klientem. Możesz skonfigurować statusy według swoich potrzeb: wybierz Ustawienia> Podstawowe> Statusy i pola rozwijane.

Podczas pracy statusy leadów wyglądają następująco:

Konwersja leadu

Po zakończeniu wstępnej pracy z leadem, można go przekształcić w inne elementy CRM:

  • Kontakt - jeśli są informacje o konkretnej osobie
  • Firma - jeśli pracujesz z osobą prawną
  • Deal - gdy masz pewność, że klient skożysta z Twoich usług i dokona płatności

Możesz natychmiast przekonwertować lead na kontakt, firmę lub Deal, aby nie wypełniać tych samych informacji.

Lead może być śmieciowym. Na przykład klient pomylił numer lub zrezygnował z Twoich usług. W takim przypadku oznacz status leadu jako śmieciowy. Ilość śmieciowych leadów będzie brana pod uwagę podczas analizy pracy z klientem.

Domyślnie lead może konwertować menedżer, który dodał go do systemu. Także leady mogą konwertować kierownicy i administratorzy Bitrix24. Aby skonfigurować uprawnienia dostępu do zarządzania leadami wybierz Ustawienia> Prawa dostępu.

Raporty

Ważna jest nie tylko praca z leadami, ale także analiza sprzedaży. Informacje wizualne dotyczące wydajności pracy można uzyskać za pomocą raportów.

W sekcji CRM> Rarorty znajdź sekcję z raportami leadów. Tutaj zobaczysz trzy rodzaje raportów dotyczących leadów:

  • Leady według managerów - ten raport wyświetla przychód, który składa się z sumy opłaconych faktur wystawionych przez managerów sprzedaży. Suma z anulowanych faktur jest również pokazana.
  • Leady według statusów - pokazuje ile leadów jest w każdym statusie.
  • Leady według źródeł - ten raport pokazuje narastające leady według źródła leadów i porównuje jakość leadów przy użyciu współczynnika konwersji dla każdego ze źródeł.

W Bitrix24 możesz pracować bez leadów. Jednak za pomocą leadów możesz analizować współpracę z klientami, monitorowć efektywność menedżerów, budować lejki sprzedażowe i t.d.


To pomogło
Dzięki :)
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane
Komentarz