top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Ustawienia Bitrix24

Możesz dostosować swój Bitrix24 w sekcji Ustawienia.

Niektóre opcje są dostępne tylko dla subskrybentów planów Standard i Professional. Dowiedz się więcej na stronie Cennik Bitrix24.

Ustawienia

Tutaj możesz skonfigurować ustawienia ogólne.

 • Zmień Nazwę firmy i Nazwę firmy wyświetlanej w nagłówku.
 • Zmień tekst przycisku Lubię. Zamiast tekstu Lubię to możesz wpisać własny tekst.
 • E-mail administratora strony (domyślny adres wysyłania) - ten adres e-mail jest używany jako domyślny nadawca. Tutaj możesz zmienić ten adres.
 • Czytaj więcej: Poczta internetowa w Bitrix24.
 • Dodaj "24" do loga firmy - wyłącz tę opcję, aby nie wyświetlać 24 w lewym górnym rogu.
 • Ta opcja jest dostępna tylko dla subskrybentów planów CRM+, Project+, Standard i Professional. Więcej informacji znajdziesz na stronie Cennik Bitrix24.
 • Format daty, format czasu i format nazwy — wybierz sposób wyświetlania odpowiednich informacji.
 • Pierwszy dzień tygodnia — od tego dnia będzie się zaczynać tydzień pracy w kalendarzach.
 • Dni weekendu — określ dni weekendu. Jest to istotne podczas planowania zadań i pracy z kalendarzami.
 • Weekendy i święta — każdy kraj ma swoje święta. Tutaj możesz dodać święta lub usunąć niepotrzebne święta. Wprowadź daty bez spacji i rozdziel je przecinkami.
 • Format numeru telefonu: domyślny kraj - wybierz, który kod kraju będzie wyświetlany domyślnie.
 • Rodzaj twojej organizacji - możesz wybrać nazwę użytkowników konta w niektórych pozycjach menu, nagłówkach, wiadomościach itp. Do wyboru są 2 opcje: firma i pracownicy, organizacja i użytkownicy.
 • Pokaż zwolnionych pracowników - włącz tę opcję, aby wyświetlać zwolnionych pracowników na liście pracowników.
 • Używanie podglądu dokumentów — wybierz usługę do wyświetlania dokumentów.
 • Wszyscy użytkownicy mogą edytować dokumenty... - administrator może włączyć/wyłączyć dla całego portalu możliwość edycji załączonych dokumentów np. w wiadomościach i zadaniach.
 • Automatycznie podłącz dysk grupy kiedy użytkownik dołączy do grupy - włącz tę opcję, aby automatycznie podłączać dysk grupy roboczej do osobistego dysku nowego użytkownika grupy roboczej.
 • Maks. liczba wpisów w historii dokumentów - jeśli określony limit zostanie przekroczony, starsze wpisy zostaną automatycznie usunięte.
 • Czytaj więcej: Historia zmian plików.
 • Pozwól na linki publiczne — ta opcja umożliwia pracę z linkami publicznymi na koncie.
 • Pozwól na blokowanie dokumentów — ta opcja pozwala na blokowanie dokumentu, aby tylko jedna osoba naraz mogła go edytować.
 • Pozwól na opcję "Wszyscy użytkownicy" na Tablicy Aktywności - domyślnie użytkownicy mogą wysyłać wiadomości do Wszystkich użytkowników na Tablicy Aktywności. Tutaj możesz wyłączyć tę opcję lub wybrać użytkowników, którzy mogą wysyłać takie wiadomości.
 • Użyj opcji "Wszyscy użytkownicy" jako domyślnego odbiorcy — jeśli ta opcja jest włączona, wszystkie wiadomości na Tablicy Aktywności są domyślnie adresowane do Wszystkich użytkowników.
 • Pozwól użytkownikom wysyłać wiadomości na czat ogólny - tutaj możesz wyłączyć tę opcję lub wybrać użytkowników, którzy mogą wysyłać wiadomości na czat ogólny.
 • Powiadom o nowych pracownikach na czacie ogólnym - powiadom użytkowników o nowym pracowniku na czacie ogólnym.
 • Powiadom o zwolnieniu pracowników na czacie ogólnym. - powiadom użytkowników o zwolnieniu pracownika na czacie ogólnym.
 • Włącz automatyczne powiadomienie o wyznaczeniu i zmianie administratora na czacie ogólnym - powiadom użytkowników o nowym administratorze na czacie ogólnym.
 • Włącz linki rich media - ta opcja umożliwia podgląd linków wstawionych w wiadomościach i komentarzach. Działa to zarówno z linkami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi linkami do zadań, leadów itp.
 • Zezwalaj użytkownikom na instalowanie aplikacji - jeśli ta opcja jest włączona, wybrani użytkownicy będą mogli instalować aplikacje.
 • Pozwól na szybką rejestrację - jeśli ta opcja jest włączona, każdy użytkownik Bitrix24.Network może zarejestrować się na dowolnym koncie Bitrix24 (jeśli zna adres konta). Nadal jednak wymagane jest potwierdzenie administratora konta.
 • Pozwól każdemu na zaproszenie nowych użytkowników do Bitrix24 - włącz tę opcję, aby każdy pracownik mógł zapraszać nowych użytkowników do Twojego konta Bitrix24.
 • Publikuj powiadomienia o nowych pracownikach na Tablicy Aktywności.
 • Wyświetl datę urodzenia w profilach kobiet.
 • Pozwól mierzyć i wyświetlać poziom stresu w profilu użytkownika.
 • Utwórz czat o zaległym zadaniu dla wszystkich uczestników zadania - jeśli ta opcja jest włączona, zostanie utworzony prywatny czat grupowy z uczestnikami tego zadania.
 • Włącz zbieranie danych geolokalizacyjnych - włącz tę opcję, aby zbierać dane geolokalizacyjne z urządzeń mobilnych użytkowników. Ta opcja jest potrzebna do prawidłowego działania niektórych funkcji aplikacji mobilnej Bitrix24.
 • Uwaga! W niektórych jurysdykcjach wymagana jest wyraźna zgoda użytkownika na przetwarzanie danych geolokalizacyjnych urządzenia.
 • Śledź status odczytu wychodzących wiadomości e-mail - jeśli ta opcja jest włączona, system śledzi, czy wychodzące wiadomości zostały przeczytane przez odpowiednich odbiorców i oznaczy je jako przeczytane.
 • Śledź kliknięcia linków w wychodzących wiadomościach e-mail - jeśli ta opcja jest włączona, wyzwalacze CRM mogą śledzić kliknięcia linku przez użytkownika. Dzięki tym wyzwalaczom możesz tworzyć reguły automatyzacji, aby wysyłać powiadomienia, gdy klient lub pracownik otworzy link.

Zgodność z RODO

Ponieważ Bitrix24 ma wielu klientów w Unii Europejskiej, przestrzegamy zasad zgodności z RODO i mamy sekcję RODO na naszej stronie internetowej. Uzyskaj podpisaną cyfrowo kopię zgody na przetwarzanie danych osobowych i wydrukuj ją. To jest twoja kopia zgody.

Musimy również mieć naszą kopię, którą możesz podpisać cyfrowo w ustawieniach konta. Zgoda ta wchodzi w życie, gdy administratorzy konta Bitrix24 podadzą wszystkie niezbędne informacje w ustawieniach konta (w sekcji Zgodność z RODO) w celu przechowywania naszych zapisów.

Czytaj więcej: Zgodność Bitrix24 z RODO.

Ustawienia bezpieczeństwa

W tej sekcji możesz włączyć opcje Włącz dwustopniowe uwierzytelnianie obowiązkowe dla wszystkich pracowników oraz Określ czas, który mają wszyscy użytkownicy na włączenie dwustopniowego uwierzytelniania.

Czytaj więcej: OTP (jednorazowe hasło).

Usługi

W tej sekcji możesz wyłączyć niektóre narzędzia Bitrix24, jeśli nie są używane w Twojej firmie.

Ta funkcja jest dostępna dla subskrybentów planów Standard i Professional.

Zastrzeżenie IP

Tutaj możesz wybrać użytkowników lub całe działy, dla których dostęp będzie dozwolony tylko z określonych adresów IP.

Uwaga: ta opcja nie jest stosowana do użytkowników z uprawnieniami administratora: mogą oni uzyskać dostęp do Bitrix24 z dowolnej lokalizacji. Ograniczanie dostępu na podstawie adresu IP jest dostępne tylko dla subskrybentów planów CRM+, Project+, Standard i Professional.

Logo firmy

Możesz przesłać logo firmy, które pojawi się w lewym górnym rogu konta zamiast Bitrix24.

Ta opcja jest dostępna tylko dla subskrybentów planów CRM+, Project+, Standard i Professional.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane