top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Zmień format nazwy klienta

Domyślnie format nazwy klienta jest ustawiony jako Imię i Nazwisko. Nie ma znaczenia, czy pola Drugie imię i Pozdrowienia są wypełnione.

Jeśli musisz zmienić format nazwy klienta, możesz również wyświetlić drugie imię lub pozdrowienie. Przejdź do CRM> Ustawienia> Inne> Inne ustawienia> Format i wybierz potrzebny format nazwy klienta (dla leadów i kontaktów)

Kliknij Zastosuj, aby zapisać zmiany. Format nazwy klienta został pomyślnie zmieniony.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane