top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Utwórz usługę dostawy

Możesz skonfigurować usługi dostawy oferowane przez Twój sklep online.

Sposób działania

Kliknij Sklep online > Ustawienia > Usługi dostawy.

W tej sekcji możesz zobaczyć wszystkie dostępne usługi dostawy. Domyślnie dostępne są dwie opcje - Odbiór w punkcie i Usługa dostawy.

Aby dodać nową usługę dostawy, kliknij Dodaj.

Na karcie Parametry ogólne wprowadź nazwę i opis.

Następnie otwórz kartę Ustawienia procedury obsługi i wprowadź czas i cenę dostawy.

Kliknij Zapisz.

Ta usługa dostawy będzie od teraz dostępna dla wszystkich zamówień.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane