top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Zmiana administratora, gdy poprzedni zostanie zwolniony

Jeśli administrator Bitrix24 został zwolniony i nie przydzielił praw dostępu administratora innemu użytkownikowi, możesz zalogować się na konto Bitrix24 używając jego loginu i hasła oraz zmienić administratora konta.

Pierwszy administrator konta (twórca konta) może również odebrać uprawnienia administratora zwolnionym użytkownikom.

Dowiedz się, jak nadać prawa dostępu administratorowi w artykule - Przyznawanie użytkownikowi uprawnień administratora.

Jeśli nie jest możliwe rozwiązanie problemu za pomocą wyżej wymienionych metod, prosimy o przesłanie wniosku o przyznanie uprawnień administratora innemu pracownikowi na adres sales@bitrix24.com.

Wniosek zostanie rozpatrzony pod następującymi warunkami:

  • Wniosek, o ile to możliwe, musi być napisany i zeskanowany na oficjalnym formularzu firmowym i podpisany przez dyrektora generalnego firmy.

  • Należy krótko opisać sytuację, abyśmy mogli zrozumieć, dlaczego uprawnienia administratora muszą być przydzielone innemu pracownikowi.

  • Prosimy o podanie nam następujących informacji, które są niezbędne do zmiany administratora konta:
    1. Nazwisko i login poprzedniego administratora.
    2. Nazwa, login i hasło nowego administratora (użytkownika, któremu chcesz nadać uprawnienia administratora). Hasło i adres e-mail możesz później zmienić.

Nasi specjaliści skontaktują się z drogą mailową.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane