top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Ustawienia telefonii

Ogólne ustawienia telefonii znajdują się w obszarze Telefonia > Więcej > Ustawienia telefonii.

Przesyłanie dokumentacji w celu wynajęcia numerów telefonów

Zgodnie z prawem w niektórych krajach, aby umożliwić korzystanie z wynajętych numerów, firma telekomunikacyjna musi zażądać dokumentacji prawnej od najemcy. W razie potrzeby kliknij pozycję Prześlij nową dokumentację. Rozmiar obrazu nie powinien przekraczać 2000 pikseli.

Do chwili przesłania wymaganej dokumentacji i jej zatwierdzenia nie będzie można korzystać z numerów. Przesłane dokumenty są zazwyczaj przetwarzane przez Fastcom LLC (naszego operatora VoIP) w ciągu dwóch dni roboczych.

Konfigurowanie numerów domyślnych

Tutaj należy podać swój domyślny numer do połączeń wychodzących. Rozmówca zobaczy ten numer, gdy będziesz do niego dzwonić za pomocą Bitrix24.

Domyślnie numer ten będzie używany przez wszystkich użytkowników telefonii. W sekcji Użytkownicy telefonii można jednak określić różne numery dla różnych pracowników.

Główny numer wychodzący nie może być używany jako numer domyślny do połączeń wychodzących. Dowiedz się więcej w artykule - Główny numer wychodzący nie ma zastosowania dla połączeń wychodzących.

Zapasowy numer telefonu

Określ numer, na który mają być przekierowywane połączenia, gdyby konto Bitrix24 było z jakiegokolwiek powodu niedostępne. Musisz także wybrać opcję połączenia telefonicznego, do którego będzie stosowana ta opcja przekazywania połączeń.

Gdy połączenie zostanie przekierowane na zapasowy numer telefonu, jego koszt zostanie naliczony zgodnie z cennikiem połączeń wychodzących dla wybranej opcji połączenia telefonicznego.

Konfigurowanie interfejsu połączeń

Wybierz sposób wyświetlania połączeń telefonicznych w komunikatorze Bitrix24 Messenger.

Można wybrać opcję Utwórz osobny czat dla każdego połączenia, Utwórz pojedynczy czat dla wszystkich połączeń albo Nie wyświetlaj połączeń telefonicznych w komunikatorze.

Integracja CRM

Ustaw czas rozpoczęcia przepływu pracy tworzenia nowego leada — po odebraniu albo po zakończeniu połączenia. Jeśli wybierzesz opcję Podczas odbierania połączenia, osobą odpowiedzialną będzie ten, kto odbierze połączenie. Jeśli wybierzesz opcję Podczas kończenia połączenia, osobą odpowiedzialną będzie ostatnia osoba rozmawiającą z klientem.

Numery kierunkowe

Skonfiguruj kod Przechwytywanie połączeń w grupie kolejki. Wprowadzenie kodu pozwala przechwycić nieodebrane połączenie, które jest aktualnie kierowane do innego użytkownika telefonii. Pamiętaj, że użytkownicy nie mogą przechwytywać połączeń poza grupą kolejki.

Więcej informacji o opcji przechwytywania połączeń zawiera artykuł Przechwytywanie połączeń.

Automatyczne doładowanie

Włącz tę opcję, aby automatycznie zasilać saldo kredytów telefonicznych, jeśli spadnie poniżej progu 3,00 USD (3,00 EUR) lub poniżej kwoty wymaganej do odnowienia usług wynajęcia numeru telefonu. System będzie obciążać kartę użytą wcześniej.

Zarządzanie czarną listą

Tutaj możesz ustawić numery na czarnej liście i numery telefonów automatycznie blokowane poza godzinami pracy.

Godziny nieaktywności określa się oddzielnie dla każdego numeru na jego stronie ustawień.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane