top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Pobierz pliki z zewnętrznego dysku

Twoi pracownicy, klienci lub partnerzy biznesowi mogą przechowywać swoje pliki na zewnętrznych kontach w chmurze. W takiej sytuacji może się przydać opcja pobierania plików z zewnętrznego dysku. Obecnie lista obsługiwanych napędów zewnętrznych obejmuje:

  • Box
  • Dropbox
  • Office 365
  • OneDrive
  • Yandex.Disk

Zewnętrzne pliki pamięci mogą być dołączone do zadań Bitrix24, wydarzeń kalendarza, CRM lub do Tablicy Aktywności w następujący sposób:

Przejdź do opcji Załącz plik i wybierz Pobierz z zewnętrznego dysku:

System będzie wymagać autoryzacji dysku zewnętrznego przed rozpoczęciem:

Po udanej autoryzacji zostaną wyświetlone wszystkie dostępne pliki i foldery na Dysku zewnętrznym. Wybierz pliki, które chcesz dodać do Bitrix24 i kliknij Wybierz dokument:

Plik zostanie dołączony do wiadomości (zadania lub wydarzenia) w taki sam sposób, jak podczas przesyłania plików z komputera. Jedyna różnica polega na tym, że plik zostanie zaznaczony innym kolorem. Nadal możesz pracować z plikami na koncie Box, Dropbox, OneDrive, Office365 lub Yandex.Disk po przesłaniu ich do Bitrix24. Użyj opcji Pobierz ostatnią wersję w menu Więcej obok pliku, aby przesłać nową wersję pliku z zewnętrznego dysku do Bitrix24.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane