Bitrix24Care

Mój Dysk: przegląd

Mój dysk to Twoje osobiste miejsce do przechowywania plików w Bitrix24. Pliki, z którymi pracujesz, automatycznie pojawią się na stronie Mój dysk.

Pliki na dysku można przenosić, pobierać, edytować, usuwać. Skonfiguruj uprawnienia dostępu do plików, aby udostępnić je współpracownikom.
Mój dysk: uprawnienia dostępu

Domyślnie właściciel dysku i administrator konta mają dostęp do sekcji Mój dysk.

Typy folderów

Kiedy przesyłasz, tworzysz lub zapisujesz pliki w Bitrix24, pojawiają się one na Moim Dysku w następujących folderach:

  • Załadowane pliki. W tym folderze przechowywane są pliki dodane do Bitrix24: do zadania, wiadomości lub komentarza w Aktualnościach.
  • Utworzone pliki. Folder zawiera pliki utworzone w Bitrix24.
  • Zmagazynowane pliki. Folder zawiera zapisane pliki. Mogą to być pliki z czatu lub Aktualności.
Foldery standardowe nie pojawią się w sekcji Mój Dysk, dopóki nie zostanie w nich zapisany przynajmniej jeden plik.

Możesz tworzyć nowe pliki na dysku. Kliknij przycisk Dodawanie, aby przesłać plik, utworzyć folder lub utworzyć dokument online.
Tworzenie i edycja dokumentów

Prześlij pliki ze swojego komputera i dodaj foldery. Możesz także utworzyć nowy plik za pomocą Dokumentów Google, MS Office Online, Office 365 lub jednej z aplikacji desktopowych zainstalowanych na Twoim komputerze.

Aby utworzyć dokument w Google Docs, MS Office Online lub Office 365, musisz posiadać konto w wybranej usłudze.

Pliki, które udostępniłeś innym pracownikom, oznaczone są specjalnymi ikonami.


Praca z plikami na dysku

Kliknij ikonę menu ≡ w lewym górnym rogu lub zaznacz pole w prawym rogu, aby wykonać działania z plikami i folderami. Pojawi się panel z dostępnymi działaniami.

Aby odłączyć plik współpracownika ze swojego dysku, kliknij Rozłącz.

Jeśli chcesz usunąć plik z dysku, kliknij odpowiedni przycisk w menu.

Możesz przenieść plik do kosza lub nieodwracalnie go usunąć. Pliki w Koszu są przechowywane przez 30 dni po usunięciu.
Kosz Bitrix24.Drive

Jeśli usuniesz plik z folderu Załadowane pliki, zostanie on również usunięty tam, gdzie został przesłany, na przykład z komentarza lub zadania.

Sortuj pliki i foldery

Aby ułatwić pracę, posortuj pliki na dysku. W tym celu wybierz jedno z kryteriów sortowania i typ widoku:

  • Wybierz sposób sortowania dokumentów i folderów: według daty zmiany, według ID, nazwy lub rozmiaru.
  • Wybierz widok dokumentów i folderów: lista, kafelek lub duży kafelek.

W skrócie
  • W Bitrix24 każdy pracownik ma osobiste miejsce do przechowywania plików – Mój dysk.
  • Pliki na dysku można przenosić, pobierać, edytować i usuwać.
  • Na dysku możesz pracować nie tylko z gotowymi plikami, ale także tworzyć nowe.
  • Możesz udostępniać pliki współpracownikom - skonfiguruj udostępnianie pojedynczych plików, folderów lub całej zawartości dysku.
  • Domyślnie tylko właściciel dysku i administrator konta mają dostęp do sekcji Mój dysk.
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo