top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Uprawnienia dostępu do Dysku, plików i folderów

Domyślnie Dysk osobisty jest dostępny tylko dla właściciela. Jednak możesz skonfigurować uprawnienia dostępu do Dysku (wszystkie pliki i foldery Dysku), a także do poszczególnych plików i folderów na Moim dysku.

Uprawnienia dostępu do Dysku

Możesz skonfigurować dostęp do całej sekcji Dysku osobistego, wybierając ikonę koła zębatego> Przydziel uprawnienia:

Użyj karty Dodaj więcej, aby dodać użytkowników, grupy lub działy do listy. Kliknij Do odczytu, aby ustawić poziom dostępu:

  • Do odczytu
  • Dodawanie
  • Edytuj
  • Udostępnianie
  • Pełny dostęp

Jeśli chcesz skonfigurować rozszerzone uprawnienia dla pojedynczych plików i folderów, użyj opcji Włącz rozszerzoną kontrolę dostępu dla indywidualnych plików i folderów.

Uprawnienia dostępu do plików lub folderów

Oprócz ogólnych ustawień dostępu do Dysku osobistego, możesz przyznać dodatkowy dostęp do każdego pliku lub folderu. Otwórz menu pliku lub folderu i wybierz Udostępnij:

Sekcja Udostępnianie ma domyślne poziomy dostępu dziedziczone przez główne ustawienia Mojego dysku. Aby dodać więcej użytkowników, grup lub działów kliknij Dodaj. Możesz także zmienić odziedziczony poziom dostępu dla użytkowników, grup lub działów.

Funkcja Udostępnij

Ta opcja jest dostępna tylko dla subskrybentów planów komercyjnych.

Użyj opcji Udostępnij, jeśli chcesz, aby odpowiedni plik lub folder na Twoim Dysku został połączony z dyskiem konkretnych współpracowników. Po udostępnianiu plików współpracownicy zobaczą odpowiedni folder lub plik na swoim Dysku osobistym.

Dodaj użytkowników, grupy lub działy i wybierz dla nich poziom dostępu.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane