top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Sklep internetowy: Reguły automatyzacji dla pracowników

Reguły automatyzacji i wyzwalacze w sklepie internetowym Bitrix24 pozwalają zautomatyzować obsługę zamówień, informować klientów o statusie zamówień, tworzyć zadania dla pracowników itp.

Reguły automatyzacji są podzielone na 3 grupy:

  1. Reguły automatyzacji dla pracowników - edytuj formularz elementu, uruchom workflow, utwórz zadanie, powiadom pracownika itp.
  2. Reguły automatyzacji dla klientów - wyślij wiadomość e-mail/SMS, zadzwoń do klienta.
  3. Wyzwalacze - zmień status zamówienia.

Przejdź do sekcji Sklep online> Zamówienia> Reguły automatyzacji.

Kliknij przycisk Skonfiguruj reguły automatyzacji, aby skonfigurować reguły automatyzacji i wyzwalacze.

Jak działają reguły automatyzacji?

Reguły automatyzacji to działania, które są automatycznie uruchamiane na określonym statusie zamówienia. Gdy tylko zamówienie zostanie przeniesione do innego statusu, reguły automatyzacji poprzedniego statusu zamówienia przestaną działać.

Wszystkie reguły automatyzacji mają opcję po poprzedniej regule automatyzacji. Zalecamy włączenie tej opcji, jeśli chcesz wykonać kilka działań po kolei. Na przykład wygeneruj numer zamówienia, a następnie wyślij zamówienie do klienta. Jeśli opcja po poprzedniej regule automatyzacji jest wyłączona, wszystkie reguły automatyzacji zamówienia będą działać jednocześnie.

Reguły automatyzacji Sklepu internetowego są dostępne tylko dla subskrybentów planu Start+, CRM+, Standard i Professional. Dowiedz się więcej tutaj.

Czekaj

Ta reguła automatyzacji jest uruchomiana przez dowolną aktywność klienta lub po określonym czasie i wysyła powiadomienie do odpowiedzialnego pracownika.

Szczegółowe informacje, Informacje o pracowniku

Reguła automatyzacji otrzymuje informacje z formularza kontaktu/firmy/pracownika.

Dodaj komentarz

Reguła automatyzacji dodaje komentarz do osi czasu w formularzu zamówienia.

Dodaj wydarzenia do Tablicy Aktywności

Reguła automatyzacji dodaje wiadomość do Aktualności.

Zapisz w dzienniku

Reguła automatyzacji dodaje określoną wiadomość do dziennika zamówień.

Działanie

Reguła automatyzacji dodaje działanie do zamówienia.

Kontrola, Powiadomienie

Reguła wysyła powiadomienie do wybranego pracownika. Różnica między tymi regułami automatyzacji polega na tym, że w regule Powiadomienie można skonfigurować nadawcę.

Edytuj element, Edytuj szczegóły

Reguła automatyzacji edytuje element lub edytuje szczegóły.

Edytuj wysyłki

Reguła automatyzacji edytuje pole Wysyłka w formularzu zamówienia.

Edytuj element listy

Reguła automatyzacji edytuje element wybranej listy.

Odczytaj element listy

Reguła automatyzacji odczytuje element listy z wybranej listy.

Uruchom workflow

Reguła automatyzacji uruchamia wybrany workflow.

Ustaw status wysyłki

Reguła automatyzacji określa status wysyłki.

Usuń wpis (element) CRM

Reguła automatyzacji usunie element CRM, jeśli zamówienie nie zostało opłacone.

Utwórz dokument CRM

Reguła automatyzacji tworzy dokument CRM na podstawie wybranego szablonu.

Utwórz element listy

Reguła automatyzacji tworzy element listy na wybranej liście.

Wyślij SMS, Wyślij e-mail

Reguła automatyzacji wysyła SMS lub e-mail do pracownika.

Wygeneruj kod

Reguła automatyzacji generuje kod zgodnie z określonymi regułami.

Możesz użyć tego kodu w innych regułach, jednak te reguły muszą znajdować się na tym samym statusie i działać po regule Wygeneruj kod.

Zadanie

Reguła automatyzacji utworzy zadanie.

Zaplanuj połączenie, Zaplanuj spotkanie

Reguła automatyzacji planuje połączenie lub spotkanie. Możesz wyświetlić zaplanowane wydarzenie w sekcji Działania.

Zapłać za zamówienie, Wyślij zamówienie, Anuluj zamówienie

Reguła zaznaczy wszystkie wysyłki w zamówieniu jako Opłacone, Wysłane lub Anulowane.

Zezwól na dostawę

Reguła automatyzacji zaznaczy zamówienie jako Dostawa zatwierdzona w przypadku wszystkich wysyłek zamówień.

Zmień osobę odpowiedzialną

Reguła automatyzacji zmienia osobę odpowiedzialną za zamówienie.

Zmień status

Reguła automatyzacji zmienia status zamówienia.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane