Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Zmień tryb CRM

Bitrix24 oferuje dwa tryby działania CRM - Klasyczny z leadami i Prosty bez leadów.

Сzytaj więcej o trybach CRM i leadach w artykułach:

Tryb CRM Prosty jest domyślnie włączony i nie ma leadów, natomiast tryb Klasyczny ma. Możesz przełączać się między tymi trybami w dowolnym momencie.

Przeglądarka
Aplikacja mobilna

Przejdź do CRM > Leady lub Deale > kliknij przycisk koła zębatego i wybierz tryb CRM.

Wybierz tryb CRM, w którym chcesz pracować. Tutaj możesz również skonfigurować Tryb tworzenia deala.

Domyślnie Bitrix24 tworzy deal + kontakt. W Trybie tworzenia deala możesz określić, czy Bitrix24 ma tworzyć firmy, a także wybrać lejek deali.

Aktywności powiązane z leadami będą przenoszone w deale, jeśli zaznaczysz opcję Nie zamykaj aktywności po konwersji.


Co się stanie z leadami po zmianie trybu CRM

Jeśli pracowałeś w trybie Klasycznym i przełączyłeś się na tryb Prosty, wszystkie leady zostaną przekonwertowane na deale + kontakty.


Czytaj więcej:

Możesz przełączyć tryb CRM bezpośrednio w aplikacji mobilnej.

Otwórz sekcję CRM w aplikacji mobilnej Bitrix24.

Dotknij przycisku z kropkami w prawym górnym rogu i wybierz Tryb CRM.

Zobaczysz krótką informację o obu trybach CRM - Prostym i Klasycznym.

Wybierz preferowany tryb CRM i potwierdź swój wybór.


Co się stanie z leadami po zmianie trybu CRM

Jeśli pracowałeś w trybie Klasyczny CRM i nie miałeś żadnych leadów, przełączysz się na tryb Prosty CRM w ciągu kilku sekund.

Jeśli masz co najmniej jeden lead, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Wybierz tryb Prosty CRM.
  2. Określ lejek, w którym przekonwertowane leady będą zapisywane jako deale.
  3. Możesz wybrać istniejący lejek lub utworzyć nowy
  4. Utwórz kontakt i/lub firmę z dealem. Możesz ich używać do zapisywania informacji kontaktowych i innych informacji o swoich klientach.
  5. Przenieś aktywności do deali. Aktywności powiązane z leadami będą przenoszone w deale, jeśli zaznaczysz opcję Nie zamykaj aktywności po konwersji.

Dotknij Kontynuuj w prawym górnym rogu, aby zakończyć proces.

Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo