Bitrix24Care

Zmień tryb CRM

Bitrix24 oferuje dwa tryby działania CRM - Klasyczny z leadami i Prosty bez leadów.

Сzytaj więcej o trybach CRM i leadach w artykułach:

Tryb CRM Prosty jest domyślnie włączony i nie ma leadów, natomiast tryb Klasyczny ma. Możesz przełączać się między tymi trybami w dowolnym momencie.

Przeglądarka
Aplikacja mobilna

Przejdź do CRM > Leady lub Deale > kliknij przycisk koła zębatego i wybierz tryb CRM.

Wybierz tryb CRM, w którym chcesz pracować. Tutaj możesz również skonfigurować Tryb tworzenia deala.

Domyślnie Bitrix24 tworzy deal + kontakt. W Trybie tworzenia deala możesz określić, czy Bitrix24 ma tworzyć firmy, a także wybrać lejek deali.

Aktywności powiązane z leadami będą przenoszone w deale, jeśli zaznaczysz opcję Nie zamykaj aktywności po konwersji.


Co się stanie z leadami po zmianie trybu CRM

Jeśli pracowałeś w trybie Klasycznym i przełączyłeś się na tryb Prosty, wszystkie leady zostaną przekonwertowane na deale + kontakty.


Czytaj więcej:

Możesz przełączyć tryb CRM bezpośrednio w aplikacji mobilnej.

Otwórz sekcję CRM w aplikacji mobilnej Bitrix24.

Dotknij przycisku z kropkami w prawym górnym rogu i wybierz Tryb CRM.

Zobaczysz krótką informację o obu trybach CRM - Prostym i Klasycznym.

Wybierz preferowany tryb CRM i potwierdź swój wybór.


Co się stanie z leadami po zmianie trybu CRM

Jeśli pracowałeś w trybie Klasyczny CRM i nie miałeś żadnych leadów, przełączysz się na tryb Prosty CRM w ciągu kilku sekund.

Jeśli masz co najmniej jeden lead, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Wybierz tryb Prosty CRM.
  2. Określ lejek, w którym przekonwertowane leady będą zapisywane jako deale.
  3. Możesz wybrać istniejący lejek lub utworzyć nowy
  4. Utwórz kontakt i/lub firmę z dealem. Możesz ich używać do zapisywania informacji kontaktowych i innych informacji o swoich klientach.
  5. Przenieś aktywności do deali. Aktywności powiązane z leadami będą przenoszone w deale, jeśli zaznaczysz opcję Nie zamykaj aktywności po konwersji.

Dotknij Kontynuuj w prawym górnym rogu, aby zakończyć proces.

Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo