top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

SIP PBX - przekierowanie połączeń

Przekierowanie połączeń to opcja telefonii, która przekierowuje połączenie telefoniczne do innego miejsca docelowego.

Jak zmienić numer przekierowania na numer w połączeniu PBX

Ta opcja jest przydatna w następujących sytuacjach:

  • Kiedy chcesz odbierać połączenia przychodzące przez podłączoną centralę PBX, ale wykonujesz połączenia wychodzące przez telefonię Bitrix24 (dostarczoną przez naszego partnera VoxImplant (VoIP)). Oznacza to, że musisz płacić za połączenia wychodzące zgodnie z taryfami Bitrix24, ale nie musisz kupować subskrypcji SIP Connector.
  • Gdy połączenia wychodzące i przekierowanie połączeń nie działają prawidłowo za pośrednictwem podłączonej centrali PBX (problemy ze zgodnością, ograniczenia centrali PBX w zakresie integracji z innymi firmami itp.)
  • Gdy musisz odbierać połączenia przychodzące przez jedną podłączoną centralę PBX i wykonywać połączenia wychodzące za pośrednictwem innej podłączonej centrali PBX.
Przekierowane połączenia są tak naprawdę połączeniami wychodzącymi, więc są za nie naliczane odpowiednie opłaty.

Aby zmienić numer przekierowania, przejdź do sekcji  Telefonia > Połączenie > Połącz SIP PBX, wybierz połączenie PBX, które chcesz edytować i otwórz Ustawienia połączenia:

Na stronie ustawień numeru telefonu przejdź do sekcji „Przekieruj do numeru" i zmień numer.

Możesz mieć kilka opcji do wyboru w zależności od typu używanej telefonii:

  • Główny numer wychodzący - domyślny numer podany przez system, którego możesz użyć zanim podłączysz własny numer; przejdź do sekcji Telefonia > Połączenie > Połącz ze swoim numerem
  • Podłączony numer
  • Wynajęty numer - numer, który wynająłeś, znajduje się w sekcji Telefonia>Numery telefonów>Wynajmij numer
  • Podłączona centrala PBX - jeśli masz kilka centrali PBX podłączonych w sekcji Telefonia > Połączenie > Podłącz SIP PBX , te numery będą również dostępne.
Ważne: zmiana pola „przekieruj do numeru” jest dostępna wyłącznie dla połączeń PBX i nie działa dla numerów wypożyczonych.

Ponadto w formularzu edycji nie będzie można zobaczyć bieżącego numeru używanego do przekierowywania połączeń, ponieważ jest on ustawiony domyślnie.

Nagrywanie przekierowanych połączeń

Jeśli opcja Zapisuj nagrania wszystkich połączeń telefonicznych jest aktywna w ustawieniach telefonii, przekierowane połączenia będą rejestrowane. Nagrania można znaleźć w sekcji Telefonia > Bilans i statystyka > Rachunek szczegółowy > Zapis  lub w sekcji Dysk firmowy > Telefonia - zarejestrowane połączenia.

W przypadku, gdy połączenie zostanie przekazane na telefon komórkowy pracownika, a klient odłoży słuchawkę przed odebraniem połączenia przez pracownika, szczegóły nagrania rozmowy nie będą dostępne w szczegółach połączenia, ponieważ rozmowa nie zostanie faktycznie rozpoczęta.

Przekierowanie połączeń nie działa

Przekierowane połączenie jest w rzeczywistości połączeniem wychodzącym. Aby móc przekierowywać połączenia, powinieneś mieć wystarczającą liczbę kredytów telefonicznych w telefonii Bitrix24 albo u swojego dostawcy PBX (w zależności od skonfigurowanego połączenia).

Identyfikator rozmówcy z przekierowanego połączenia jest wyświetlany jako numer mojej centrali PBX

Gdy połączenia przychodzące zostają przekierowane na telefon komórkowy lub stacjonarny, numer identyfikacyjny osoby dzwoniącej jest wyświetlany jako numer centrali PBX. Dlaczego? - Możemy przekierować połączenie, które już otrzymałeś, tylko poprzez połączenie wychodzące przez centralę PBX. Dlatego numer twojej centrali PBX jest wyświetlany na telefonie, do którego połączenie przychodzące zostało przekierowane, jako identyfikator rozmówcy. Dostawcy telefonii nie zezwalają na „zastępowanie” numerów telefonów i nawiązywanie połączeń za pośrednictwem centrali PBX jako „numer telefonu osoby trzeciej”.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane