top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Ustawienia czasu dla numerów telefonów

Ustawienia połączeń poza godzinami pracy

Zmianę ustawień czasu numeru telefonu można wykonać na stronie konfiguracji wynajętego numeru lub podłączonej centrali SIP PBX (na stronie Preferencje dotyczące numeru). Ta opcja umożliwia informowanie klientów, że nie uzyskają telefonicznie pomocy poza godzinami pracy.

Ustawienia czasu numeru telefonu można skonfigurować w obszarze Telefonia > Połączenie:

Otwórz obszar Ustawienia połączenia (w przypadku centrali SIP PBX) lub Konfiguruj numer (w przypasku wynajmowanego numeru):

Włącz opcję Godziny pracy w  obszarze Ustawienia czasu, aby rozwinąć menu:

Wyświetlone zostaną opcje ustawień czasu numeru telefonu:

 • Strefa czasowa — opcja ta umożliwia wybranie strefy czasowej parametru godzin pracy (zwykle jest to ta sama strefa czasowa, co ustawiona na komputerze).
 • Godziny pracy — wszystkie połączenia poza tym przedziałem czasu będą przetwarzane jako „wiadomości po godzinach”.
 • Dni wolne — wszystkie połączenia w wybrane dni będą przetwarzane jako „wiadomości po godzinach”.
 • *W celu usunięcia znacznika dni wolnych od pracy (np. jeśli pracujesz 7 dni w tygodniu, bez dni wolnych od pracy), zostaw jeden dzień oznaczony jako dzień wolny, następnie przytrzymaj klawisz CMD (Mac) lub CTRL (Windows) i kliknij jedyny pozostały dzień wolny, aby usunąć również ten ostatni dzień wolny.

 • Przetwarzanie wiadomości po godzinach — sposób, w jaki będą przetwarzane połączenia poza godzinami pracy:
  1. Użyj poczty głosowej — domyślnie odtwarzane będą nagrania nieodebranych połączeń, możesz także przesłać własną muzykę lub nagranie:
  2. Przekieruj połączenie na inny numer — połączenie poza godzinami pracy zostanie przekazane na numer ustawiony w formularzu (numer musi być podany w formacie międzynarodowym):
  3. Koniec rozmowy — połączenia poza godzinami pracy będą odrzucane. (w przypadku połączeń na numery bezpłatne, gdy opcja ta jest włączona, połączenia będą odrzucane i nie będą naliczane).

Przetwarzanie wiadomości po godzinach

1. Jeśli połączenie zostanie nieodebrane z powodu ustawień czasu pracy, Bitrix24 CRM może je przetworzyć na kilka sposobów: jeśli wyszukiwanie numeru telefonu rozmówcy nie zostało przeprowadzone w Bitrix24 CRM (opcja ustawień wyszukiwania nie jest włączona), użytkownik z kolejki przekierowywania połączeń otrzyma powiadomienie o nieodebranym połączeniu.

2. Numer telefonu został sprawdzony w CRM Bitrix24 i:

a) Numer znajduje się w bazie danych CRM — połączenie zostanie dołączone do rekordu CRM, a osoba odpowiedzialna za nie otrzyma powiadomienie o połączeniu.

b) Numeru nie można znaleźć w bazie danych CRM, jeśli wybrana jest opcja „automatycznie utwórz nowego leada”, ponieważ nowy lead zostanie utworzony z aktywnością „rozmowa”, a do użytkownika z kolejki zostanie wysłane powiadomienie.

c) Numeru można znaleźć w bazie danych CRM, wybrana jest opcja „zaoferuj utworzenie nowego nagrania w oknie połączenia” — powiadomienie o nieodebranym połączeniu zostanie wysłane do użytkownika z kolejki, ale nagranie połączenia nie zostanie utworzone.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane