top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Połącz chmurę PBX

Moduł SIP Connector pozwoli na połączenie chmury PBX z Bitrix24 (do jednego konta można podłączyć nie więcej niż 10 central PBX).

Mówiąc „chmura PBX”, mamy na myśli łączenie centrali PBX przy użyciu Rest API lub za pomocą złącza SIP.

Ponieważ konfiguracja połączenia PBX za pomocą Rest API odbywa się głównie w aplikacji pobranej z Marketu (możesz dowiedzieć się, jak podłączyć centralę PBX w opisie aplikacji lub skontaktować się z twórcą aplikacji), ten artykuł dotyczy łączenia chmury PBX za pomocą złącza SIP.

Masz darmowe minuty na wykonywanie połączeń wychodzących w celu przetestowania funkcjonalności. Jeśli planujesz używać centrali PBX do połączeń wychodzących, musisz zapłacić za licencję, klikając przycisk Kup złącze SIP. Ilość darmowych minut i okres aktywnej licencji są wyświetlane na stronie Bilans i statystyki w sekcji Telefonia.

Możesz odbierać połączenia przychodzące bez ponoszenia kosztów za pośrednictwem centrali PBX SIP Bitrix24. Użyj darmowych minut, aby przetestować usługę - jeśli ci się spodoba, kliknij przycisk Kup złącze SIP.

Ważne:
 • Wystarczy, że kupisz złącze SIP tylko raz, bez względu na to, ile centrali PBX SIP musisz podłączyć.
 • Złącze SIP należy zakupić oddzielnie i nie jest ono związane z saldem Telefonii.

Upewnij się, że usługa chmury PBX, którą chcesz połączyć z Bitrix24, obsługuje protokół SIP.

Konfiguracja połączenia w Bitrix24

 1. W sekcji Telefonia, kliknij opcje Połącz > Połączyć centralę PBX za pomocą złącza SIP.
 2. Następnie kliknij opcję Chmura PBX.
 3. Wypełnij formularz. Zapytaj swojego dostawcę o tę informację.
  • Nazwa połączenia - arbitralna nazwa połączenia. To pole jest opcjonalne.
  • Adres serwera - to adres IP centrali PBX.
  • Login i hasło - dane dostępu do centrali PBX.
  • Niektóre centrale PBX wymagają dodatkowej konfiguracji parametrów. Kliknij opcje Dodatkowe pola. Zaloguj jako użytkownik - wprowadź dane z pola auth user w ustawieniach centrali PBX. Serwer proxy - wprowadź dane z pola sip outbound proxy w ustawieniach centrali PBX.
 4. Kliknij Połącz i skonfiguruj routing połączeń przychodzących.

Statusy połączenia chmury PBX

Połączenie PBX wymaga przejścia kilku etapów zanim zostanie zakończone:

 • W toku - połączenie jest przetwarzane. Będziesz mógł odbierać połączenia przychodzące w ciągu kilku minut.
 • Odbieranie danych - odbierane są dane o bieżącym statusie. Proszę czekać.
 • Błąd - wystąpił błąd podczas połączenia. Upewnij się, że podane parametry połączenia są poprawne.

Ustawienia zapory ogniowej w sieci lokalnej

Domyślnie port 5060 jest używany dla SIP, a porty 10000-20000 są używane dla mediów (RTP). Nie ma jednak uniwersalnych zaleceń, ponieważ port 5060 może być zarówno TCP, jak i UDP. Zależy to od bieżących ustawień sieci lokalnej.

Zwykle ważne jest, aby ruch wychodzący (np. z PBX) był dozwolony w SIP, dzięki czemu połączenia przychodzące będą działały automatycznie. RTP jest zwykle używany jako UDP (dzięki czemu pakiety mogą zostać utracone bez utrudniania transmisji danych).

Porty można skonfigurować we właściwościach centrali PBX: wskazane tam porty muszą być również otwarte w zaporze ogniowej.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane