Bitrix24Care

Jak nagrywać rozmowy telefoniczne

Nagrywanie połączeń telefonicznych to narzędzie ułatwiające pracę z pracownikami i klientami. Po rozmowie możesz odsłuchać nagranie, aby uchwycić szczegóły dyskusji. Kierownik może monitorować jakość pracy pracowników i oceniać wyniki komunikacji z klientami.


Spis treści artykułu:

Jak włączyć nagrywanie połączeń

Możliwość nagrywania rozmów konfigurowana jest dla każdej centrali lub numeru wynajmowanego osobno. Rejestrowane są zarówno połączenia przychodzące, jak i wychodzące.

Aby rozpocząć nagrywanie rozmów,

 1. Przejdź do CRM > Dodatki > Telefonia.
 2. Na stronie Połączenie kliknij Konfiguruj numery i wybierz wynajmowany numer lub podłączoną centralę SIP PBX.
 3. Otwórz sekcję Nagrania i oceny i włącz opcję Zapisuj nagrania wszystkich połączeń telefonicznych. Upewnij się, że korzystanie z tej opcji nie narusza polityki firmy ani przepisów obowiązujących w Twoim kraju.
 4. Aby poinformować rozmówcę, że połączenie jest nagrywane, włącz opcję Ostrzeżenie o rozpoczęciu nagrywania dla połączeń przychodzących. Klient zostanie poinformowany o nagraniu przed rozpoczęciem rozmowy.

  Plik z melodią znajdziesz w sekcji Muzyka oczekiwania > Melodia wskazująca, że rozmowa zostanie nagrana.
  Melodie powitalne w Telefonii


Jak skonfigurować transkrypcję połączeń i ocenę jakości

W sekcji Nagrania i oceny dostępnych jest kilka dodatkowych opcji:

: uzyskaj transkrypcję rozmów z klientami w formacie tekstowym. Należy pamiętać, że jest to płatna usługa dodatkowa. Po każdym połączeniu środki będą pobierane z Twojego konta Telefonii.
Transkrypcja rozmowy

: włącz tę opcję, jeśli korzystasz z aplikacji lub usługi rozpoznawania mowy innej firmy. Nie potrzebujesz tej opcji, jeśli już korzystasz ze wbudowanego mechanizmu rozpoznawania mowy Bitrix24.

: aktywuj tę opcję, aby klient mógł ocenić rozmowę po połączeniu.

Oceny znajdziesz w sekcji Szczegóły połączenia.
Szczegóły połączenia telefonicznego

Jeśli nie widzisz kolumny Ocena, włącz ją w ustawieniach widoku listy, klikając przycisk koła zębatego ⚙️.


Odtwarzanie nagranych połączeń

Aby odsłuchać nagranie rozmowy lub ją pobrać, przejdź do Telefonii i otwórz sekcję Szczegóły połączeń.

Administratorzy konta mają pełny dostęp do wszystkich nagrań rozmów. Pracownicy nieposiadający uprawnień administratora mogą pobierać jedynie nagrania swoich rozmów i odsłuchiwać te nagrania, do których mają dostęp.
Uprawnienia dostępu do Telefonii Bitrix24

Możesz także odsłuchać nagranie połączenia w formularzu elementu CRM.


Gdzie są przechowywane pliki nagranych połączeń

Nagrania rozmów są przechowywane w sekcji Bitrix24.Drive > Dysk firmowy > Telefonia - Nagrania rozmów. Folder tworzony jest automatycznie po pierwszym nagraniu rozmowy.

Okres przechowywania nagrań jest nieograniczony, można je usunąć tylko ręcznie. Jeśli nagranie zostanie przeniesione do kosza, będzie nadal dostępne w Szczegółach połączenia i formularzu elementu CRM. Jeśli nagranie zostanie usunięte z kosza, zostanie ono całkowicie usunięte z Bitrix24. Skonfiguruj uprawnienia do folderu, aby ograniczyć dostęp pracowników.
Uprawnienia dostępu do dysku firmowego


W skrócie
 • Zapisuj nagrania wszystkich połączeń z wynajmowanych numerów i podłączonej centrali SIP PBX. Upewnij się, że korzystanie z tej opcji nie narusza polityki firmy ani przepisów obowiązujących w Twoim kraju.
 • Aby poinformować klienta, że rozmowa będzie nagrywana, skorzystaj z opcji Ostrzeżenie o rozpoczęciu nagrywania dla połączeń przychodzących.
 • Możesz uzyskać transkrypcję rozmów z klientami w formacie tekstowym i zaoferować swoim klientom możliwość oceny jakości obsługi.
 • Aby odsłuchać nagranie połączenia lub ją pobrać, przejdź do sekcji Szczegóły połączeń lub odtwórz nagranie bezpośrednio w formularzu elementu CRM. Administratorzy kont mogą uzyskać dostęp do wszystkich nagrań i skonfigurować uprawnienia dostępu dla zwykłych użytkowników.
 • Nagrania połączeń przechowywane są na Dysku Firmowym w specjalnym folderze systemowym. Okres przechowywania nagrań jest nieograniczony. W razie potrzeby pliki można usunąć ręcznie.
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo