top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Generuj oferty i faktury z deali

Możesz generować nowe oferty i faktury z istniejących deali. Do nowego formularza oferty/faktury zostaną dodane szczegóły deala: nazwa, powiązane kontakty/firmy i dołączone produkty.

Jak wygenerować ofertę/fakturę z deala

Istnieją dwa sposoby generowania oferty/faktury z deala:

  1. Na liście deali kliknij przycisk menu działań> Generuj> wybierz Faktura lub Oferta.
  2. W formularzu dealu kliknij strzałkę w prawym górnym rogu> wybierz Faktura lub Oferta.

Jeśli deal zawiera niewystarczające dane do wypełnienia wymaganych pól dla nowego elementu (np. deal nie zawiera żadnych kontaktów/firm, które są wymagane do utworzenia nowej faktury), możesz otrzymać następujące powiadomienie:

Wypełnij wymagane pola i kontynuuj.

Konwersja pól deala na nową ofertę/fakturę wykonuje się automatycznie. Możesz wpisać dodatkowe informacje i zakończyć proces, klikając przycisk Zapisz.

Uwaga: produkty powiązane z dealem są dodawane automatycznie. Ale nadal możesz zmienić ilość, zastosować zniżkę lub dodać więcej produktów do nowej oferty lub faktury.

Oferty i faktury utworzone na podstawie deala są wyświetlane na stronie szczegółów deala.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane