top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Współpraca nad dokumentami

W Bitrix24 kilku użytkowników może edytować ten sam plik jednocześnie. Ta opcja jest dostępna w przypadku plików z obszaru Dysk Firmowy i plików grupy roboczej.

Uwaga: Ustawienia dla pracy z dokumentami należy skonfigurować jako W chmurze.

Użytkownicy konta Bitrix24 mogą mieć różny dostęp do pliku. W tym przypadku użytkownik z pełnym dostępem (np. właściciel pliku) może użyć opcji Przydziel uprawnienia dostępu w menu pliku, aby udostępnić ten plik innym użytkownikom.

Gdy kilka osób pracuje na jednym dokumencie w chmurze w tym samym czasie, zobaczysz nazwisko redaktora obok edytowanego w tej chwili wiersza. Nazwiska zostaną pobrane z zintegrowanej usługi online, którą użytkownik wybrał do edycji pliku — Dokumenty Google lub MS Office Online.

Jeśli nie chcesz zezwolić kilku użytkownikom na edycję tego samego pliku, możesz włączyć opcję Pozwól na blokowanie dokumentów w obszarze Ustawienia > Ustawienia konta. Po włączeniu opcji zezwalania w ustawieniach konta głównego można stosować ją do wybranych plików:

Współpraca nad zablokowanym dokumentem w przypadku plików, do których masz dostęp lub udostępnionych innym użytkownikom

W przypadku, gdy właściciel pliku udzielił Ci dostępu do pliku za pomocą opcji Uprawnienia dostępu

nie będziesz widzieć pliku w obszarze Mój dysk i konieczne będzie przejście do obszaru Strona profilu > Dysk właściciela, aby znaleźć udostępniony plik. Będzie on wyświetlany z ikoną blokady:

Blokada dokumentu uniemożliwia w tym przypadku edycję pliku (opcja edycji jest pokazana jako wyłączona), możliwe jest tylko wyświetlanie.

Odblokowanie plików w celu edycji

Po dokonaniu modyfikacji pliku można go odblokować w celu dalszej edycji. Wersje plików będą dostępne w sekcji Historia zmian, w której można sprawdzić, kto i kiedy edytował plik. Tutaj również możesz przywrócić poprzednie wersje plików.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane