top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Przypomnienia o zadaniach

Jeśli masz zbyt wiele zadań, trudno jest zapamiętać je wszystkie. W systemie Bitrix24 możesz ustawić przypomnienia o zadaniach i mieć pewność, że o nich nie zapomnisz.

Sposób działania

Podczas tworzenia zadania, kliknij Więcej> Dodaj przypomnienie.

Następnie wybierz typ przypomnienia:

  • przypomnij używając daty - określ datę i godzinę przypomnienia.
  • przypomnij używając terminu ostatecznego - określ dni lub godziny przed terminem. Opcji tej możesz użyć, jeśli zadanie ma termin ostateczny.

Wybierz osobę, która otrzyma przypomnienie i sposób jego otrzymania: za pomocą powiadomienia lub wiadomości e-mail. Możesz dodawać nieograniczoną liczbę przypomnień.

Użytkownik otrzyma przypomnienie w wiadomości e-mail tylko w tym przypadku, gdy w profilu użytkownika określony jest adres e-mail.

Możesz także dodawać przypomnienia do utworzonych zadań, klikając Przypomnij.

Użytkownik otrzyma powiadomienie (lub wiadomość e-mail) przypominające o zadaniu w określonym czasie.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane