top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Dodawanie niestandardowych właściwości produktu

Każdy produkt ma zestaw właściwości — kolor, producenta, materiał itd. W Bitrix24 można dodać do katalogu produktów tyle niestandardowych właściwości, ile potrzeba.

Więcej informacji o katalogu produktów zawiera artykuł Produkty.

Aby dodać nową właściwość produktu, otwórz sekcję CRM > Ustawienia > Podstawy > Właściwości produktu.

W tej sekcji można wyświetlić listę właściwości. Bez tej listy sklep internetowy nie działałby poprawnie.

W Bitrix24, CRM i sklepie internetowym używany jest ten sam katalog produktów. Więcej informacji zawiera artykuł Dodawanie produktów do katalogu handlowego.

Jak dodać nową właściwość produktu?

Sprzedajemy na przykład czekoladę. Musimy zatem utworzyć właściwość Procent kakao.

Kliknij przycisk Dodaj.

Podaj nazwę i typ właściwości. W naszym przypadku wybierzmy typ Lista, abyśmy mogli wybierać wartość z listy.

Dodajmy teraz wartości listy właściwości Procent kakao.

W razie potrzeby możesz ustawić to pole właściwości jako wymagane lub wielokrotne.

Kliknij przycisk Zapisz. Teraz możemy wybrać wartość procentową kakao podczas dodawania nowego produktu.Inne typy właściwości

Ciąg — wartość tekstowa.

Liczba — dowolna wartość liczbowa. Na przykład waga produktu.

Plik — użyj tego typu w celu dołączenia pliku. Może to być na przykład certyfikat zgodności lub obraz.

Powiąż z elementem — umożliwia wybranie następnego produktu z katalogu. Można to zrobić na przykład po to, aby polecić inny produkt.

Wiąż z obiektami CRM — umożliwia powiązanie produktu z leadem, kontaktem, firmą lub dealem.

Powiąż z Yandex.Maps — użyj tego typu, aby powiązać produkt z określoną lokalizacją. Może to być na przykład lokalizacja producenta produktu.

Licznik — Bitrix24 będzie automatycznie zwiększać wartość.

Data/godzina — użyj tego typu, aby określić datę przydatności lub inną datę.

HTML/tekst — opis tekstowy z funkcją formatowania.

Wiąż z pracownikami — użyj tego typu, aby powiązać produkt z pracownikiem. Może to być na przykład odpowiedzialny kierownik.

Pieniądze — użyj tego typu, aby określić ceny. Może to być na przykład cena przedłużonej gwarancji.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane