top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Praca z właściwościami produktu

Pracując z produktem w nowym katalogu, możesz dodawać właściwości produktów. Użyj tej opcji, aby określić dodatkowe właściwości swojego produktu, np. kolor, rozmiar, marka itp.

Jak dodać właściwości produktu?

Aby utworzyć właściwości produktu, przejdź do CRM> Produkty.

Wybierz żądany produkt.

Kliknij przycisk Utwórz właściwość wariantu i wybierz odpowiedni format.

Wprowadź nazwę pola i określ elementy listy.

Kliknij przycisk Dodaj wariant.

Pojawi się duplikat produktu. Teraz możesz określić dodatkowe właściwości tego produktu.

Po zakończeniu wszystkich ustawień kliknij przycisk Zapisz.

Usuń właściwości produktu

Jeśli chcesz usunąć właściwości produktu, przejdź do Sklep online> Katalog produktów> Właściwości SKU.

Wybierz właściwość produktu> kliknij przycisk po lewej strone> kliknij Usuń.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane