top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Skonfiguruj aplikację softphone Zoiper

Telefony programowe (softphone) służą do wykonywania połączeń głosowych i wideo przez Internet. Zamiast stacjonarnych telefonów można używać telefonów programowych, co pozwala zaoszczędzić pieniądze, ponieważ nie trzeba kupować dodatkowych urządzeń. Wszystko, czego potrzebujesz, to połączenie internetowe, telefon komórkowy lub komputer.

Zobacz przykład konfiguracji aplikacji softphone Zoiper:

Uwaga! Po podłączeniu VoIP softphone do telefonii Bitrix24 dostępne są tylko połączenia głosowe. Połączenia wideo i wiadomości tekstowe nie są obsługiwane.

Skonfiguruj telefonię Bitrix24

Przejdź do sekcji Telefonia> Połączenie> Konfiguruj telefonię> Użytkownicy telefonii.

Kliknij przycisk hamburgera obok nazwy użytkownika> Konfiguruj.

Aby podłączyć telefon programowy, potrzebujesz informacji o serwerze, loginie i haśle.

Domyślnie tylko administrator Bitrix24 może konfigurować telefonię Bitrix24.

Konfiguracja aplikacji Zoiper

Możesz pobrać aplikację Zoiper na Windows, macOS, Linux, Android, iOS z oficjalnej strony Zoiper.

Apple iOS

Uruchom aplikację Zoiper> przejdź do sekcji Settings> Accounts> naciśnij przycisk + > wybierz Yes (jeśli już masz konto).

Następnie wybierz Manual configuration> wybierz SIP account jako typ konta.

Podaj informacje o użytkowniku (serwer, login, hasło), które masz w swoim Bitrix24 i dotknij Register.

Nie ma znaczenia, co podasz w polu Account name (nazwa konta), to tylko nazwa połączenia w aplikacji Zoiper.

Jeśli wszystko jest w porządku, obok statusu rejestracji pojawi się znak OK. Ponadto obok nazwy konta na liście kont zobaczysz zielony znacznik wyboru.

Gotowe! Aplikacja Zoiper została pomyślnie połączona z Twoim Bitrix24.

Android

Uruchom aplikację Zoiper> wprowadź login i hasło użytkownika, które masz w swoim Bitrix24> dotknij Create an account (utwórz konto).

Wprowadź nazwę hosta (serwer). Możesz uzyskać te informacje w swoim Bitrix24. Stuknij Next.

Możesz określić serwer proxy (opcjonalnie) lub stuknąć Skip, aby pominąć ten krok. Następnie wybierz SIP TCP i dotknij Finish.

Gotowe! Aplikacja Zoiper została pomyślnie połączona z Twoim Bitrix24.

Windows, macOS, Linux
Po uruchomieniu aplikacji Zoiper Desktop podaj informacje o użytkowniku (login, hasło), które masz w swoim Bitrix24> kliknij Login.

Wprowadź nazwę hosta (serwer). Możesz uzyskać te informacje w swoim Bitrix24. Kliknij Next.

Możesz określić serwer proxy (opcjonalnie) lub kliknij Skip, aby pominąć ten krok.

Wybierz SIP TCP i kliknij Next.

Następnie musisz skonfigurować głośniki, mikrofon i kamerę.

Gotowe! Aplikacja Zoiper została pomyślnie połączona z Twoim Bitrix24.

Uwaga! Nie gwarantujemy płynnej pracy jakiejkolwiek aplikacji softphone z Bitrix24. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z działaniem aplikacji softphone, skontaktuj się z producentem tej aplikacji w celu uzyskania pomocy technicznej.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane