top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Praca z kodem w nowych formularzach internetowych CRM

W tym artykule omówiono metody i rozwiązania, które wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności programowania. Błędy mogą poważnie uszkodzić twoją pracę. Nie korzystaj z tych rozwiązań, jeśli nie jesteś pewien swojej wiedzy.

Osadź formularz CRM wiele razy na stronie

Skopiuj kod formularza i wklej go na stronie internetowej, gdzie jest potrzebny.

Czy mogę używać formularza CRM i widżetu z tym formularzem CRM na tej samej stronie?

Tak, skopiuj kod i wklej go tam, gdzie jest potrzebny.

Czy moge osadzić wiele formularzy internetowych z danymi kontaktowymi na jednej stronie?

Tak, skopiuj kod i wklej go tam, gdzie jest potrzebny.

Czy w kodzie formularza można ustawić wartości pól, które nie znajdują się w tym formularzu?

Tak, możesz określić wartości dla wszystkich formularzy na stronie lub dla konkretnej. Usuń //, aby włączyć skrypt dla określonego formularza (w tym przypadku z ID 792). Osadź ten skrypt na stronie przed aktywacją formularzy.

 
<script> window.addEventListener('b24:form:init', (event) => { let form = event.detail.object; //if (form.identification.id == 792) { form.setProperty("param1", "1"); form.setProperty("city", "Kaliningrad"); } }); </script> 

Jak określić wartości pól dla wszystkich widżetów na stronie?

Umieść ten skrypt na stronie przed podłączeniem widgetu.

 
<script> window.addEventListener('b24:form:init', (event) => { let form = event.detail.object; form.setValues({ name: "Jan", last-name: "Kowalski", "email": "jankow@example.com", "phone": "+48160121111" }); }); </script> 
To pomogło
Dzięki :)
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane
Komentarz